Meny
Lukk
Alain Montano, generalsekretær i Bibelselskapet på Cuba, med en kurv fylt med "Biblia Familia" og andre kristne bøker da han beskrev utdelingsinitiativet "Bibelkurver" under et arrangement i syvendedagsadventistkirken i Artemisa på Cuba 25. september 2023.
Foto: Hans Johan Sagrusten/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

Adventistkirken på Cuba vertskap for Bibelselskapet

På Cuba er antallet kristne fordoblet på ti år.

Syvendedagsadventistkirken i Artemisa, 70 kilometer vest for Havanna på Cuba, var nylig vertskap for ledere fra ulike kirkesamfunn i området for å sette i gang et bibelutdelingsprogram i regi av Bibelselskapet på Cuba. Målet er å dele ut kurver med bibler til familier gjennom prosjektet «Bibelkurver».

I mange år var det Bibelkommisjonen på Cuba (Comisión Bíblica) som var den eneste juridiske enheten som kunne importere og distribuere bibler i landet. I september 2023 ble Bibelselskapet på Cuba vedtatt formelt organisert, og det er Bibelselskapet som nå har enerett til å importere og distribuere Bibelen til de 80 kristne kirkesamfunnene på øya.

I løpet av det siste tiåret har antallet kristne på Cuba doblet seg og utgjør nå 60 % av en befolkning på 11 millioner.

I september besøkte representanter fra Det Norske Bibelselskap Cuba da den formelle opprettelsen av Bibelselskapet på Cuba ble vedtatt. De besøkte også flere kirker på Cuba, der det er stor etterspørsel etter bibler. Et behov som det er svært vanskelig å dekke på en tilfredsstillende måte.

«Det er fortsatt medlemmer av kirken vår som kommer til oss og ber om en bibel», forteller pastorene i den lokale Adventistkirken.

«Men vi må fortelle dem at vi ikke har noen bibler å gi dem.»

Pastorene vet at biblene som allerede er delt ut, blir flittig brukt av medlemmene.

Hver dag er det mennesker som kommer nærmere Herren fordi vi gir dem en bibel i hendene. Derfor kommer ikke biblene vi mottar fra Bibelselskapet, til å samle støv på kontoret. De skal deles ut.

Vekkelse

Som alle andre menigheter på Cuba opplever også menighetene i Artemisa vekst og vekkelse. Det forteller pastorene i Adventistkirken:

«Folk søker etter sannheten, etter det som virkelig er sant. Gud velsigne dere for det arbeidet dere gjør, slik at ‘jorden kan fylles med kunnskap om Herren’ (Jesaja 11,9).

«Når vi bruker tid på Bibelen, bruker vi tid på Herren.»

Alain Montano, generalsekretær i Bibelselskapet på Cuba, er godt kjent i alle kirkene på Cuba. I Syvendedags Adventistkirken har han en helt spesiell tilknytning:

«Jeg husker godt bestemoren min, hun var adventist. Hun hadde alltid en bibelfortelling i ermet. «Kom inn på kjøkkenet og sett deg på fanget mitt, så skal jeg fortelle deg en historie», pleide hun å si.

Jesus Tapanes Monet, sekretær, Vestkonferansen, Cuban Union Conference, ønsker Bibelselskapet på Cuba og representanter for andre kristne trossamfunn velkommen til Syvendedags Adventistkirken i Artemisa. Foto: Hans Johan Sagrusten/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

September er Bibelens måned

Foran i Adventistkirken hjelper en gutt som heter David til med å lage stabler med barnebibler og kristne barnebøker som skal deles ut til familier. For Alain Montano er det et vakkert syn.

«Jeg elsker Bibelen», sier Alain.

I september feirer kristne på Cuba bibelmåneden. Den 28. september 1569 ble den første komplette Bibelen på spansk utgitt i Basel i Sveits. Reina-Valera-oversettelsen feires over hele den spansktalende verden.

«I mange år har kirken på Cuba ropt til Gud om bibler», sier Alain Montero.

«Gud har aldri glemt denne bønnen, sier han med tårer i øynene.

«Herren svarer i sin tid og sender mennesker til oss, og det gjør han også i dag gjennom bibelvenner i Norge.»

For ti år siden besøkte jeg Adventistkirken i Santiago, øst på Cuba. Den gangen så pastoren meg rett inn i øynene og sa: «Jeg kunne ha delt ut 1500 bibler på én dag til kristne som ønsker seg en bibel, men som ikke har noen.»

«Denne pastoren sier det samme i dag», sier Alain. «Han sier fortsatt at han kunne ha delt ut 1500 bibler på én dag.»

Så snart inspirasjonsmøtet i kirken var over, begynte kirkemedlemmene å dele ut de verdifulle bøkene. I løpet av kvelden fikk Alain Montero flere meldinger og bilder på telefonen av glade familier som nettopp hadde mottatt bibelkurvene sine.

Den 25. september 2023 var Syvendedags Adventistkirken i Artemisa på Cuba vertskap for et møte organisert av Bibelselskapet på Cuba for ledere fra mange kirkesamfunn for å sette i gang et bibeldistribusjonsprosjekt kalt «Bibelkurver». Foto: Hans Johan Sagrusten/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

Tilbake til nyhetsarkiv