Lukk
Dr Peter Landless, tv., direktør for Generalkonferansens helseavdeling, presenterte dokumentet om ufødt liv.
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

Adventistkirkens verdensstyre vedtok uttalelse om ufødt liv

Adventisteide sykehus arbeider hele tiden for å holde aborttallene så langt ned mot null som forsvarlig.

Adventistkirkens verdensstyre vedtok 16. oktober en uttalelse med tittelen «Uttalelse om det bibelske syn på ufødt liv og følgene for abort». Uttalelsen gir et solid bibelsk fundament for tenkningen om det ufødte livs verdi og krav på vern.

Adventistkirken har et restriktivt syn på abort. Samtidig står medisinsk personell i adventisteide sykehus over hele verden overfor etiske problemstillinger knyttet til abort i situasjoner der mors liv og helse står på spill og/eller barnet ikke vil være levedyktig. Derfor er en uttalelse om det ufødte livs verdi langt fra bare en akademisk øvelse.

Fra en del medisinsk hold har det blitt påpekt at det nye dokumentet ikke i tilstrekkelig grad tar høyde for sjeldne medisinske tilstander der det kan være nødvendig å gjennomføre svangerskapsavbrudd av medisinske årsaker.

Dr Torben Bergland, visedirektør for Generalkonferansens helseavdeling, bekrefter at det kun er de helt spesielle medisinske tilfellene det har vært uenighet om.

Under behandlingen av dokumentet i styret la Berglands sjef, Dr Peter Landless, fram en statistikk over gjennomførte svangerskapsavbrudd ved et utvalg adventisteide sykehus. Den viser at disse sykehusene ikke gjennomfører selvbestemt abort.

I de 116 sykehusene eid av Adventist Health ble det i 2017 tatt imot 39 160 levendefødte barn. Det ble utført 23 svangerskapsavbrudd. Alle utført ut fra medisinske begrunnelser. Det tilsvarer 0,58 aborter pr 1000 levende fødte. Til sammenligning er gjennomsnittet for USA på 188 svangerskapsavbrudd pr 1 000 levende fødte.

I Norge ble det i 2018 utført 12 380 aborter og tatt imot 55 120 levendefødte. Det betyr at 18,3 % av alle svangerskap endte med abort. Dersom den lave raten aborter i adventistsykehus på 0,06 % av alle svangerskap hadde vært virkeligheten i Norge, ville vi i 2018 hatt 40 aborter her i landet, og ikke 12 380.

Dr Peter Landless, direktør for Generalkonferansens helseavdeling, påpekte i sin redegjørelse om dokumentet at adventisteide sykehus hele tiden arbeider for å holde aborttallene så langt ned mot null som forsvarlig ut fra medisinske vurderinger.

Les den norske oversettelsen av dokumentet!

Last ned Statement on the Biblical View of Unborn Life and Its Implications for Abortion!

Tilbake til nyhetsarkiv