Lukk
John of Leiden var en Hollandsk anabaptistleder.
Foto: Heinrich Aldegrever. / Wikimedia Commons Public Domain

Adventistmen og anabaptistene

I 2025 er det 500-årsjubileum for døperbevegelsen. I den anledning inviterer Friedensau Adventist University til det 5. internasjonale symposiet arrangert av Institute for Adventist Studies. Temaet er "Adventism and the Anabaptists", og seminaret arrangeres fra 15. til 18. april 2024. Konferansespråket er engelsk.

Om kvelden 21. januar 1525 døpte Konrad Grebel den tidligere romersk-katolske presten Jörg Blaurock, i Zollikon nær Zürich. Blaurock døpte deretter andre medlemmer av vennekretsen sin. Denne handlingen utgjorde den første uavhengige menigheten som skilte seg ut fra reformasjonen i Zürich. Den 21. januar 1525 regnes den dag i dag som grunnleggelsesdatoen for en bevegelse som av motstanderne ble kalt for «døperbevegelsen» eller «anabaptistbevegelsen», og som siden 1900-tallet også har blitt omtalt som den radikale reformasjonen eller reformasjonens venstrefløy. Andrea Cramer, presseansvarlig ved Friedensau Adventist University, forklarer imidlertid at disse betegnelsene ikke gjenspeiler bredden og det tematiske mangfoldet i bevegelsen.

Det sentrale var lengselen etter en omfattende reformasjon. Den var preget av fire fokuspunkter: (1) konsekvent etterfølgelse av Jesus, (2) De hellige skrifter som en uunnværlig standard for tro og liv, (3) alle troendes prestedømme og (4) skillet mellom kirke og stat. Dette førte ofte til streng ikke-vold, tilbaketrekning fra verden og sterke eskatologiske forventninger. Troens dåp kjennetegnet medlemskapet i bevegelsen.

Selv om det i dag bare er noen få større grupper som kan føre sin historie direkte tilbake til anabaptistbevegelsen, som mennonittene, amishene og noen få andre, kan påvirkninger fra denne bevegelsen spores på mange måter i trosbekjennelsene og kirkeordningen i dagens kirkesamfunn, ifølge Andrea Cramer. Symposiet har til hensikt å utforske de ulike aspektene og sporene av anabaptistbevegelsen blant syvendedagsadventistene og andre.

Mer informasjon og påmelding

https://www.thh-friedensau.de/forschung/konferenzen/ias-symposium-2024/

Friedensau

Stedet Friedensau ble grunnlagt i 1899 og feirer 125-årsjubileum i 2024. Her ligger Friedensau Adventist University of Theology, et statsanerkjent universitet som drives av Syvendedags Adventistkirken. Ti bachelor- (B.A.) og masterutdanninger (M.A.) er tilgjengelige ved avdelingene for kristent sosialt arbeid og teologi, noen av dem på deltid i kombinasjon med arbeid, nettbasert eller deltidsstudium. Se også: www.thh-friedensau.de | www.friedensau.de | www.125-Friedensau.de.

Tilbake til nyhetsarkiv