Meny
Lukk
Det kom inn omkring 80.000 kroner til TVS utdanningsfond under årsmøtet i Østnorsk distrikt.
Foto: Claus Nybo/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Åtti tusen til TVS utdanningsfond

Suksess med gaver via QR-koder og Cornerstone.

Nesten åtti tusen kroner til Tyrifjord videregående skoles (TVS) utdanningsfond kom inn i kollekten ved årsmøtet for Østnorsk distrikt. Adventistkirken dobler din gave til utdanningsfondet.

Ved årsmøtet til Østnorsk distrikt 13.-15. mai, tok Adventistkirken i bruk muligheten for å gi gaver via QR-koder knyttet til en programvare som heter Cornerstone. Det ble en suksess fra første øyeblikk. Litt over 50 % av dem som ga gaver via Vipps, bruke løsningen med å scanne QR-koden som gjør at gavebeløpet registreres med riktig navn og bokføres automatisk.

QR-koder er todimensjonale strekkoder, og QR står for Quick Response. Å bruke disse kodene gjør det enklere både for givere og mottakere. Når du gir ved bruk av QR-koder fra Adventistkirkens løsning i Cornerstone og samtykker til overføring av persondata, vil gavene som gis, telle med i det skattefrie beløpet, og den enkelte giver vil etter hvert som systemet tas i bruk, få tilgang til «Min side», der man kan få oversikt over de gavene man har gitt.

For regnskapsavdelingen betyr bruken av gaver via QR-koder en vesentlig arbeidsbesparelse. Det er også nyttig at kontaktinformasjonen til kirkens givere holdes oppdatert.

Når kirken har fått mer erfaring ved løsningen i Cornerstone, vil de lokale menighetene også få tilbud om å bruke den.

Skann denne QR-koden for å prøve systemet. Denne koden brukes for å gi en gave til TVS utdanningsfond.

Når du åpner Vipps, finnes det tre valg i den orange menyen nede i appen. Der velger du «Skann».

Vi oppfordrer alle til å prøve å gi til kirkens arbeid ved å skanne QR-kodene kirken benytter.

Første gang man gir en gave via Vipps i dette nye systemet, vil man bli spurt om samtykke til at personopplysninger registrert hos Vipps overføres til Syvendedags Adventistkirken. Dette er nødvendig for at gaven skal registreres for skattefradrag. Samtidig sørger dette for at kirken automatisk kan sende deg en kvittering for mottatt gavebeløp. Dessuten sikrer du deg at kirken har oppdatert kontaktinformasjon til deg.

Tilbake til nyhetsarkiv