Meny
Lukk
Generalkonferansens helseavdeling har publisert en bibelsk-teologisk refleksjon om vaksinasjon. Professor Jiri Moskala, dekan ved teologisk fakultet på Andrews University, avviser at vaksinasjon har noe med dyrets merke å gjøre.
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

Avviser at vaksine er dyrets merke

Helseavdelingen i Adventistkirkens verdensforbund avviser kontant tanken om at vaksine mot Covid-19 har noe med dyrets merke å gjøre. Begrunnelsen kommer i et seks siders dokument med teologiske betraktninger rundt vaksine. Dokumentet er ført i pennen av dekan for det teologiske fakultetet ved adventisteide Andrews University, Jiří Moskala.

«Det er et grovt misbruk av Bibelen å påstå at det å ta en vaksinasjon mot COVID-19 er å motta dyrets merke omtalt i Åpenbaringens bok», skriver Moskala og lister opp tre grunner til det:

  • Dyrets merke er et falskt religiøst system som motarbeider Gud, hans folk og hans lov.
  • Dyrets merke handler om forvrengning av Guds kjærlige karakter ved å godta den ubibelske læren om søndagshellighet, sjelens udødelighet og evig lidelse i helvete.
  • Dyrets merke handler om falsk tilbedelse og Babylons giftige lære.

Motstykket til «dyrets merke» blir i Bibelen betegnet som «Guds segl». Teologen Moskala nevner noe av hva det seglet innebærer.

«Guds segl består av å elske og ære Gud og gi ham ære som vår Skaper og Frelser. Det handler om gjenopprettelse av troende for å gjenspeile Guds bilde i vår karakter og livsstil.»

Generalkonferansens helseavdeling har åpenbart valgt å offentliggjøre dokumentet med tittelen «Vaccination: Biblical-Theological Reflection» (Vaksinasjon: En bibelteologisk refleksjon) som en motvekt mot vaksineskepsisen som finnes i deler av Adventistkirken og i andre kristne miljøer.

Bibelen nevner ikke vaksine

Bibelen sier ingen ting spesifikt om vaksine, men man kan utlede grunnleggende prinsipper som har betydning for temaet. «Den generelle regelen er klar: Det som er i harmoni med bibelske helseprinsipper og ikke motsier dem, er tillatt. Man kan argumentere for at det kan anbefales eller til og med kreves når helse eller liv skal bevares.»

Jiří Moskala ber leserne tenke nøye over åtte prinsipper når man søker å anvende bibeltekster for å finne veiledning i hvordan man bør forholde seg til den pågående pandemien. Hvert av prinsippene blir drøftet individuelt. Her nevner vi noen av poengene:

«Gud befaler at vi skal beskytte livet og ta vare på helsen til vår neste» (3 Mos 19:18; Esek 34:4,16).

«Bønn om helbredelse og god helse gjør ikke bruken av forskjellige legemidler, operasjoner, medisiner eller vaksinasjoner overflødig.»

«Å forebygge er alltid viktigere enn å helbrede.»

Ellen White og vaksinasjon

Ellen G. White har ikke skrevet noe om vaksinasjon, men hun tok selv vaksine mot kopper og oppfordret andre å gjøre det. Det opplyser D. E. Robinson, en av Ellen G. Whites sekretærer. (På fast grunn 2, s. 301. 2SM 303.)

Mot slutten av dokumentet Generalkonferansens helseavdeling har publisert, siteres et avsnitt fra boken Helse og livsglede av Ellen G. White.

«De som søker helbredelse ved bønn, må ikke unnlate å bruke de legemidlene som står til rådighet. En fornekter ikke sin tro om en gjør bruk av de midlene som Gud har gitt for å stille smerte og hjelpe naturen i arbeidet for å helbrede. Det er ikke å fornekte sin tro å samarbeide med Gud og stille seg under slike forhold som er gunstige for helbredelsen. Gud har overlatt til oss å tilegne oss kunnskap om livets lover. Denne kunnskapen ligger innenfor vår rekkevidde for at vi skal bruke den. Vi bør gjøre bruk av ethvert middel som kan hjelpe oss til å vinne helsen tilbake, ved at vi utnytter enhver mulig fordel og arbeider i harmoni med naturlovene. Når vi har bedt om at den syke må bli frisk, kan vi arbeide med enda større styrke og takke Gud for at vi kan samarbeide med ham og be om hans velsignelse over de midlene han har gitt oss» (Ellen G. White, Helse og livsglede, s. 178).

Vaccination: Biblical-Theological Reflection (originaldokument).

Vaksinasjon: En bibelteologisk refleksjon (norsk oversettelse).

Tilbake til nyhetsarkiv