Meny
Lukk
Mange kristne blir forfulgt for sin tros skyld. Organisasjonen Åpne Dører oppfordrer oss til å be for våre trossøsken som blir forfulgt.
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Be for forfulgte kristne

Forfulgte kristne trenger vår forbønn.

360 millioner kristne blir diskriminert eller er forfulgt. Det kommer fram i World Watch List 2022, indeksen over forfølgelse av kristne. Forfølgelseslisten publiseres av den internasjonale organisasjonen Åpne Dører hvert år.

Organisasjonen oppfordrer kristne menigheter over hele verden til forbønn for forfulgte brødre og søstre i midten av november. I år faller markeringen sammen med avslutningen av Adventistkirkens bønneuke i Norge samt offeret som tas opp den siste sabbaten i bønneuken for å styrke verdensmisjonen.

Evangeliet til alle folkeslag

Syvendedags Adventistkirken driver et omfattende evangeliseringsarbeid over hele verden for å spre det evige evangeliet om Guds frelsende nåde til «alle nasjoner og stammer, tungemål og folk.» (Johannes’ åpenbaring 14:6). Mange av dem som kommer til tro på Jesus, tar sin beslutning om å følge ham vel vitende om at det kan medføre forfølgelse for sin tros skyld.

I november blir vi oppfordret til å be for forfulgte kristne og vise dem støtte. Initiativet fra Åpne Dører kalles Søndag for forfulgte, men Gud hører bønn for våre forfulgte søstre og brødre alle dager i uken, hele året. Poenget er at vi ikke glemmer dem som blir forfulgt for sin tro. Det er lett at de forfulgte blir glemt når det er andre store hendelser i verden som tar den største plassen i nyhetene.

Vi må gjøre mer enn å be

Vi må gjøre mer enn å be for våre forfulgte søsken, men vi kan ikke gjøre mer enn å be før vi har bedt. Når dere i din menighet har bedt for forfulgte kristne, kan dere i tillegg sende dem en oppmuntring. Åpne Dører har et forslag til en tekst, og hvis du sender de kortene du har skrevet, til Åpne Dører, vil de videreformidle din oppmuntring til noen som trenger den. Her finner du oppskrift på hvordan du kan skrive en hilsen til forfulgte.

Finn fram noen passende kort, og ta pennen fatt. En oppmuntrende hilsen fra en kristen bror eller søster i Norge, vil være svært viktig for dem som kjenner seg truet for sin tros skyld. Her er et forslag til en tekst du kan bruke:

Dear brother / sister

I know that your decision to follow Jesus may be challenging. Remember that you are not alone. Jesus has promised to be with us every day.

Jesus himself predicted that many of us who believe in him will face difficulties. But be of good courage. Jesus will soon return as King of Kings and Lord of Lords.

«In this world you will have trouble. But take heart! I have overcome the world.» (John 16:33).

«The Lord himself goes before you and will be with you; he will never leave you nor forsake you. Do not be afraid; do not be discouraged.» (Deuteronomy 31:8).

Remember that we are praying for you in Norway.

Christian love and greetings from

Ditt fornavn

Norway

Du skal ikke skrive fullt navn eller adresse i brevet.

Send kortet/brevet i en lukket konvolutt til: Åpne Dører, Postboks 44, 5822 Bergen. De sørger for å sende brevet til rett sted.

Religionsfriheten må beskyttes

I over 100 år har det vært en prioritert sak for Syvendedags Adventistkirken å beskytte trosfriheten. Vårt engasjement for religionsfrihet er først og fremst begrunnet ut fra en prinsipiell tanke om alle menneskers rett til å praktisere sin tro. Generalkonferansens avdeling for samfunnskontakt og religionsfrihet (Public Affairs and Religious Liberty, PARL) leder kirkens arbeid på dette området. Gjennom Adventistkirkens avdelinger for samfunnskontakt og religionsfrihet over hele kloden arbeider vi for å fremme og beskytte religionsfriheten.

Religionsfriheten er en grunnleggende menneskerett. Den ble første gang formelt formulert i FNs menneskerettserklæring, som ble vedtatt i 1948. Retten slås fast i artikkel 9 av Den europeiske menneskerettskonvensjon. Denne konvensjonen er en del av norsk rett gjennom Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven) av 1999. Artikkel 9 lyder:

Art 9.Tanke-, samvittighets- og religionsfrihet

    1. Enhver har rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet; denne rett omfatter frihet til å skifte sin religion eller overbevisning, og frihet til enten alene eller sammen med andre og såvel offentlig som privat å gi uttrykk for sin religion eller overbevisning, ved tilbedelse, undervisning, praksis og etterlevelse.
    2. Frihet til å gi uttrykk for sin religion eller overbevisning skal bare bli undergitt slike begrensninger som er foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk samfunn av hensyn til den offentlige trygghet, for å beskytte den offentlige orden, helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.
Tilbake til nyhetsarkiv