Lukk
Åtte ungdommer ble døpt 26. august i Stølsvika. To andre ble også døpt i Arendal i sommer.
Foto: Daniela Halvorsen

Dåpssommeren 2023 i Arendal Adventistkirke

Oppdatering fra en symbolrik sommer.

Det begynte allerede den 19. juni – med dåp i Nidelva nær Adventistkirken. Dåpskandidat Sigmund Askestad, født i 1945, hadde med seg sin kone og jeg min, Monica. «Etter Guds befaling og Sigmunds eget ønske, ble han begravet i vannet liksom Jesus selv ble lagt i graven, for så å stå opp igjen i et nytt liv.» Etter dåpen var vi samlet til mat og hygge hjemme hos Monica og meg.

Den neste dåpen fant sted 5. august i Stølsvika, også nær kirken vår. Dåpskandidat Steinar Jose Andersen, født i 2006, hadde stoppet meg nylig og uttrykte ønske om dåp før han skulle returnere til TVS for et nytt skoleår. Selv om initiativet minner om dåpen til den etiopiske høvedsmannen, møtte de fleste i menigheten opp like etter Gudstjenesten, fulgt av spleisefest i kirkas kafe. Og vitnesbyrdet fra Steinar ble sterkt og inspirerende for flere.

Steinar kommer opp av dåpets vann, symbolet på et nytt liv i Kristus. Foto: Daniela Halvorsen

Den tredje dåpen fant sted 26. august, den også i Stølsvika. Denne gangen var det åtte ungdommer som ønsket dåp. To medlemsfamilier fra Moldova stod sentralt, den ene med Dorinel Nicolae født i 2004 og Ana-Christine Nicolae, født i 2008, den andre med Svetlana Moisei, født i 2006, foruten Svetlanas venn fra Polen, Mateusz Werkiewicz, født i 2006 og kusinen hennes, Alexandra Marcu, fra England, født i 2007. Dåpskandidat seks og syv, Dianne Kabitzo, født i 2006, og Vanessa Kabitso, født i 2008, har begge røtter i Kongo. Den åttende dåpskandidaten, Iselin Henriksen Møretrø, født i 2006, ringte meg noen dager før dåpen og spurte om å få bli med på den. Så igjen var der en hilsen fra Filip og etiopieren til stede i dåpssommeren vår.

Gudstjeneste i Arendal kirke

Det var godt frammøte i kirka før dåpen. Foto: Daniela Halvorsen

Fremmøtet i kirken før dåpen var stort. Vi måtte sette inn flere ekstra stoler for at alle skulle få plass, foruten å overføre det hele til en storskjerm i 1.etasje. Her kom venner og familie i nærområdet, inklusive en pensjonert sogneprest. I tillegg kom familiemedlemmer fra England og Moldova. Dagens forkynner fra Moldova, Vasile Volchivschi, bestefar til de moldoviske dåpskandidatene, besøkte oss sammen med sin kone. Han talte på russisk, men ble oversatt til norsk av svigersønnen Sergiu Moisei. Det ble også oversatt til engelsk m.m. gjennom elektroniske apparater. I tillegg var det sang av grupper fra Filippinene og Ukraina.

Dåpen fant sted like etter gudstjenesten. Tilhørerne samlet seg på knausene ovenfor badestranden hvor dåpskandidatene var samlet. Først ute var Svetlana og vennen Mateusz. Det ble en dobbelt dåp ved at Svetlanas far Sergio døpte sin datter, mens jeg døpte Mateusz.  Deretter døpte jeg resten av dem etter hverandre, mens de 100 tilhørerne sang om Guds nåde mellom hver dåpshandling. En særlig takk går til Marita Traanum, pastor i Arendal, nå på fødselspermisjon, for alle hennes dåpsklassetreff med kandidatene.

Dagen ble avsluttet med nok en spleisefest i kirkens kafe, fulgt av opptak i Arendal menighet for seks av de åtte kandidatene. Mateusc og Alexandra fikk med seg hjem dokumenter fra anledningen, for opptak i sine respektive menigheter i Polen og i England.  Det ble en god dag for oss alle, med nye ansikter i kirken, nye vennskap, god mat og store opplevelser under dåpen.  Møteleder Rein Holanger understreket dessuten at noe nytt hadde skjedd i Arendal menighet.  For første gang har nå medlemstallet vårt krysset 100-tallsgrensen: «Nå har vi 104 medlemmer i vår lille kirke!!!» Dessuten slo ikke værmeldingene til med løfter om regnvær. Tvert om fikk vi solskinn og varme. Mange av oss opplevde at vi ble bønnhørt.

Foto: Daniela Halvorsen

Foto: Daniela Halvorsen

Foto: Daniela Halvorsen

Foto: Daniela Halvorsen

Foto: Daniela Halvorsen

Foto: Daniela Halvorsen

Foto: Daniela Halvorsen

Foto: Daniela Halvorsen

Foto: Daniela Halvorsen

Foto: Daniela Halvorsen

Foto: Daniela Halvorsen

Foto: Daniela Halvorsen

Foto: Daniela Halvorsen

Foto: Daniela Halvorsen

Foto: Daniela Halvorsen

Foto: Daniela Halvorsen

Foto: Daniela Halvorsen

Tilbake til nyhetsarkiv