Meny
Lukk
Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 inneholder forslag om betydelige kutt for friskolene.
Foto: Widar Ursett/ADAMS.

Dramatiske endringer for de kristne friskolene

Regjeringen vil spare 515 millioner på friskolene.

I forslaget til statsbudsjett har regjeringen lagt fram forslag som oppleves dramatisk for de kristne friskolene, steinerskolene og montessoriskolene. Forslaget vil ramme grunnskolene hardt og går ut på å spare 515 millioner kroner.

Leder for skoleavdelingen i Den norske union, Jostein Myrdal, forteller at for Adventistkirkens skole representerer dette et kutt på 28,5 millioner kr hvert år om fem år når den nye ordningen er fullt innført. Enkelte av skolene våre får en reduksjon i statsstøtte på opptil 27% av det de har i dag. Det sier seg selv at dette er alvorlig. Han oppfordrer derfor alle til å engasjere seg.

Jeg opplever at dette er en friskolekrise. Dette rammer ikke TVS direkte denne gangen, men det er likevel ødeleggende også for oss. Det blir sannsynligvis vanskeligere å rekruttere elever til skolen. dersom det blir færre elever på adventistkirkens grunnskoler. Det er også vanskeligere å operere i et mindre vennlig politisk landskap. Og jeg kan ikke la være med å tenke på hvordan TVS eventuelt vil bli rammet i neste runde.

Forslaget til endring oppleves som urimelig, fordi skolene som selv liker å kalle seg for friskoler, allerede er underfinansiert. Ifølge beregninger Kristne Friskolers Forbud har gjort, sparer friskolene staten for minst 300 millioner årlig, pluss utgifter til skolelokaler for elevene. Denne beregningen er basert på regjerningens egne tall om hvor mye en elev i offentlig skole koster. Les mer på www.kff.no.

Med dette forslaget har de politiske partiene som regjerer, vist sitt sanne ansikt. De ønsker ikke å legge til rette for at det skal være mulig for vanlige folk å velge alternative skoler for barna sine. Å velge en friskole er en menneskerett, men sittende regjering mener tydeligvis at dette bare skal gjelde de aller rikeste som har råd til å betale to til tre hundretusen i året for en skoleplass.

Det første sittende regjerning gjorde for å ramme friskolene var å endre begrepsbruk. Private skoler som har mottatt statstilskudd, har tidligere blitt kalt friskoler. Ordet private skoler har tidligere blitt brukt om skoler som ikke følger læreplaner godkjent av utdanningsdirektoratet og som ikke har mottatt noe statstilskudd. Disse skolene har svært dyre skoleplasser, og det er de færreste som har råd til å sende barna sine til disse skolene. Denne begrepsbruken har vært innført for å kunne «skjære alle over en kam» og snakke om alle private skoler som et tilbud for de rike.

I inneværende statsbudsjett ble det gjort kutt for enkelte kristne videregående skoler med spesialisering. For eksempel Kongshaug musikkgymnas utenfor Bergen. I år har altså turen kommet til de kombinerte skolene. Dette er friskoler som har både barne- og ungdomsskole. I løpet av en femårsperiode vil det bli større og større kutt for disse skolene, noe som gjør at det i praksis vil være umulig å drive disse videre, med mindre de har et elevtall på under 45 eller de er større enheter og er rene barne- eller ungdomsskoler. For friskoler på landet vil dette være svært vanskelig.

Det har i mange år vært politisk ro rundt friskolene, på grunn av et friskoleforlik. På tvers av politiske partier har man ønsket de ideelle friskolene vel, og de har fått et forutsigbart statstilskudd som har gjort at de aller fleste har hatt en reell mulighet til å velge en annen skole enn den offentlige til sine barn.

De som jobber på disse friskolene, vet at skolene har vært redningen for mange barn som det offentlige tilbudet ikke har klart å ivareta. Det oppleves derfor ekstra rart at en regjerning som man i utgangspunktet skulle tro var opptatt av de sårbare, fører denne politikken.

Håpet til friskolene er at denne politikken endres, det aller beste hadde vært om sittende regjering kunne snu. Hvis alle som setter pris på friskoler, sier ifra, kan det kanskje skape en politisk uro som gjør at regjerningen må tenke seg grundig om.

Pr. i dag foregår det en digital underskriftskampanje. Det er Kristne Friskolers Forbund, montessoriforbundet, steinerskoleforbundet og Abelia som står bak. I løpet av to døgn hadde kampanje fått mer enn 18 000 underskrifter. I skrivende stund er det 27 484 som har underskrevet. Du oppfordres også til å gi din støtte til friskolene ved å skrive under. Du kan gi din støtte ved å underskrive her.

Tilbake til nyhetsarkiv