Meny
Lukk
Selv om antallet adventister i verden har økt til 22,4 millioner, strever menigheten med å nå mennesker både i Europa og innenfor 10/40-vinduet. Det forklarte David Trim, sjef for Generalkonferansens kontor for arkiv, statistikk og forskning, da han la fram sin årsrapport under styremøtet ved kirkens hovedkontor i USA.
Foto: Lucas Cardino/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

Ennå mye å gjøre for å nå hele verden

Utfordringer med å nå befolkningen i 10/40-vinduet.

Den 8. oktober delte David Trim, leder for Adventistkirkens kontor for arkiv, statistikk og forskning ved Generalkonferansen, noen nøkkeltall om kirkens medlemstall og deres betydning for adventistenes misjon med hundrevis av medlemmer av Generalkonferansens styre under det årlige styremøtet (Annual Council) 2023.

Trims presentasjon i kirkens hovedkontor i Silver Spring, Maryland, USA, viste medlemsstatistikk og trender og fremhevet resultater og områder som avslører nye eller pågående utfordringer for oppdraget med å forkynne evangeliet om riket «i hele verden som et vitnesbyrd for alle folkeslag.»

Innmeldinger og utmeldinger

Med nesten 1,4 millioner nydøpte adventister i 2022, øker medlemstallet jevnt og trutt, og vil i juni 2023 ha nådd 22,4 millioner, det betyr en netto vekst på 361 305 sammenlignet med 2021, viste Trim. Når vi ser på 15-årstrenden for innmeldinger ved utgangen av hvert år, «ser vi at de årlige innmeldingene nå har tatt seg helt opp igjen etter de utfordrende omstendighetene under covid-19-pandemien.» Antall nye medlemmer i 2022 er det nest høyeste antallet noensinne, etter rekorden i 2018, sa han.

Kirkeveksten inkluderer imidlertid ikke bare nye medlemmer, men også utmeldinger, sa han. Trim viste frem statistikk som ikke inkluderer dødsfall, og som viser at 2022 også markerte det nest høyeste antallet utmeldte med 961 000 medlemmer som forlot kirkesamfunnet.

Trim forklarte at 58 år med data (siden 1965) viser at 45,6 millioner medlemmer ble døpt som syvendedagsadventister i denne perioden, men at minst 18,5 millioner bestemte seg for å forlate trossamfunnet. «Det betyr at nettotapet nå er på 42,5 prosent. Det betyr at mer enn 4 av 10 kirkemedlemmer faller fra.»

Verdenskirken fortsetter å ta tak i denne utfordringen, sier Trim. «Men det er også en utfordring for hvert enkelt kirkemedlem å være sin brors vokter.»

I 2022 ble 1 358.000 nye medlemmer døpt i Adventistkirken globalt, det nest høyeste tallet noe år. Sunniva Landsverk ble døpt av Gry Beate Marley under sommerstevnet på Nisser Camping sommeren 2023 og blir en del av statistikken for dette året.

Fra globale til regionale trender

I neste del av rapporten gikk Trim over fra globale trender til å belyse noen regionale data. Han fokuserte først på 10/40-vinduet, en region i verden der størstedelen av verdens befolkning bor, men der kristne og syvendedagsadventister er i mindretall.

Helt siden menigheten i 1990 vedtok en global strategiplan har denne regionen vært en prioritet for den Adventistkirken, minnet Trim kirkelederne om. Deretter delte han data som viser 20-årstrender i 10/40-vinduet i forhold til adventistenes tilstedeværelse i resten av verden.

Trim tok utgangspunkt i verdens befolkning. I 2003 bodde det 4,1 milliarder mennesker i 10/40-vinduet og 2,1 milliarder i resten av verden, en fordeling på nøyaktig to tredjedeler og en tredjedel, sa han. Prosentandelen av kirkemedlemmer var imidlertid omvendt, med 1,8 millioner medlemmer innenfor 10/40-regionen (bare 13,5 prosent) og 11,6 millioner utenfor. Forholdet mellom antall menigheter og institusjoner i de to regionene var 16 233 (bare 14 prosent av totalen) mot 99 693 utenfor 10/40-vinduet.

En analyse av de årlige variasjonene de siste 20 årene viser at antall medlemmer, menigheter og institusjoner har økt, men at prosentandelen i hovedsak har vært den samme, forklarte Trim. «I 2023 har andelen av verdens befolkning i land innenfor 10/40-vinduet økt noe til 35 prosent, men andelen kirkemedlemmer i 10/40-vinduet har sakte gått ned til 12 prosent. Menigheter og institusjoner har falt en brøkdel til 13,8 prosent.» Dermed er situasjonen stort sett uendret, medga han.

«Vi priser Gud for de 890 000 flere kirkemedlemmene vi har i 10/40-vinduet i 2023 sammenlignet med 2003», sa Trim. «Men dette endrer ikke det grunnleggende problemet vi står overfor. Hvordan skal vi noensinne nå ut til verden hvis vi ikke når ut til milliardene i 10/40-vinduet?»

Trim mener at «denne statistikken viser at det er behov for en omprioritering av kirkens ressurser til landene i 10/40-vinduet.»

Befolkning per medlem i andre regioner

I neste avsnitt viste Trim 20-årstrender for kirkens medlemmer i prosent av befolkningen i ulike regioner. Da han viste disse tallene, minnet han styremedlemmene om at lavere forholdstall er bedre, fordi de viser et høyere antall adventistmedlemmer blant befolkningen i en bestemt region.

Statistikken viser at det i 2003 var 329 personer per adventistmedlem i Nord-Amerika, 105 i Mellom-Amerika, 133 i Sør-Amerika, 1 955 i Europa, 198 i Afrika, 1 522 i Asia og 89 i Oseania. Trim viste deretter en årlig sammenligning de siste tjue årene for å vise utviklingen. Statistikken fra 2022 viser at forholdet hadde endret seg til 305 personer per adventistmedlem i Nord-Amerika (minus 24 sammenlignet med 2003, noe som er en positiv endring), 82 i Mellom-Amerika (minus 23), 137 i Sør-Amerika (pluss 4, noe som er en negativ endring), 2 049 i Europa (pluss 94), 144 i Afrika (minus 54), 1 263 i Asia (minus 259) og 70 i Oseania (minus 19).

Disse tallene skjuler noen regionale realiteter, forklarer Trim, som for eksempel at forholdet mellom befolkning og menighetsmedlemmer er 94 663:1 i Midtøsten og Nord-Afrika Unionen. I Oseania er det også store interne forskjeller, forklarte han. «Selv om det nåværende forholdet er 70:1, som er det laveste på noe kontinent eller i noen region, er forholdet i Australia 405:1, mens forholdet i Papua Ny-Guinea er hele 23:1,» sa han. «I det store og hele gir disse diagrammene oss likevel et inntrykk av hvor verdenskirken gjør det bra og hvor den sliter.»

Trim understreket at antallet kirkemedlemmer har økt i alle regioner siden 2003. I tillegg har forholdstallene forbedret seg eller holdt seg på omtrent samme nivå i alle regioner, med unntak av Europa.

«Hva viser alt dette?» spurte Trim. «Det er en påminnelse om at vi er en verdensomspennende kirke med et verdensomspennende oppdrag et fokus på alle tings ende. Andre mennesker frykter verdens undergang, mens vi ivrig venter på Kristi gjenkomst.»

Samtidig understreket han at denne enden krever at vi når ut til hele verden. «Hvis den enden vi så inderlig ønsker, skal komme, må budskapet vårt virkelig nå ut til alle nasjoner, stammer, tungemål og folk», sa Trim. «Det spiller ingen rolle hvor mye forholdet mellom innbyggere og medlemmer øker i São Paulo, Port Moresby, Lusaka eller Harare, hvis vi fortsatt knapt er til stede i Ankara, Bagdad, Teheran, Aten, Lille og Glasgow. Vi kan hjelpe 100 prosent av befolkningen til omvendelse i enkelte land uten å se verdens ende.»

Denne statistikken, sa Trim, understreker behovet for et nytt fokus på misjon, og at verdenskirkens ressurser må settes inn der de trengs. «I 1863 ble denne kirken kalt til misjon», sa Trim. «I 2023 er det et presserende behov for å sørge for at vår misjon går til hele verden.»

Websiden til kirkens kontor for arkiv, statistikk og forskning.

Tilbake til nyhetsarkiv