Lukk
Foto: Trans-European Division

Evangelism on Instagram

Kommunikasjonsavdelingene i Adventistkirkens to europeiske divisjoner arrangerer en serie Zoom-presentasjoner med kolleger og eksperter som vil dele sin erfaring og kunnskap om misjon gjennom kommunikasjonsarbeid. Denne serien er beregnet på alle som er interessert i kommunikasjon i dagens situasjon.

Alle foredrag går på engelsk.

The session for March will be held on Tuesday, the 26th, at 6 pm London | 7 pm Bern.

Next Session: Date: Tuesday, March 26th, 6:00 PM London | 7:00 PM Bern. Speaker: Phillip Grau, Communication & Design, Austrian Union Topic: “How to start an Instagram Account with lay members.” Link: Zoom Meeting Link Meeting ID: 899 2110 2852 Passcode: 004438.

Upcoming Session Dates:

  • Tuesday, March 26th
  • Tuesday, April 30th
  • Tuesday, May 21st
  • Tuesday, June 18th
  • Tuesday, July 16th
  • Tuesday, September 24th
  • Tuesday, October 29th
Tilbake til nyhetsarkiv