Lukk
Adventistkirkens pastorer i Norge fikk både teologiske forelesninger og praktisk informasjon under fagdagene på Halvorsbøle 9. og 10. april.
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

Fagdager med stridstema på menyen

Teologi og personlig evaluering sto på timeplanen da Adventistkirkens pastorer i Norge var samlet til fagdager på Halvorsbøle 9. og 10. april.

Radisa Antic, professor ved Newbold College og leder for Ellen G. White forskningssenter ved Newbold College, tok seg av forelesningene innen teologi. Han tok for seg to tema som tidvis har skapt kontrovers i Adventistkirken.

I forelesningen om helligdomstjenesten viste Antic hvor sentral helligdommen er i Bibelen. Han ga også en historisk gjennomgang av angrepene på denne forståelsen, og han konkluderte forelesningen med å vise hvordan nyere teologisk innsikt har styrket kirkens forståelse av helligdomstjenesten.

Det andre stridstemaet Antic foreleste over, var den tanken som hevder at Gud vil sørge for at det vil finnes en gruppe mennesker som er syndfrie når Jesus kommer igjen, såkalt «last generation theology». Han nevnte de sentrale tekstavsnittene som brukes på begge sider av denne debatten, som definitivt er levende også i vår tid. Vi kommer tilbake med fyldigere rapporter fra forelesningene.

Patrick Johnson, leder for Trans-Europeisk divisjons pastoravdeling, snakket om utfordringene med å måle effektiviteten til pastorene og introduserte et evalueringsopplegg for pastorer basert på sju kompetanseområder. Johnson ledet pastorene i gruppearbeid med sikte på å definere typiske arbeidsoppgaver knyttet til disse kompetanseområdene samt formulere passende spørsmål til bruk for å evaluere kvaliteten på tjenesten i de forskjellige kompetansene.

Adventistkirken samler pastorer til nasjonale fagdager to ganger i året. Det er Den norske union, som har arbeidsgiveransvaret for alle pastorene, som er arrangør av disse samlingene. I tillegg til forelesningene med Antic og Johnson fikk pastorene informasjon fra avdelingene og tid til å drøfte aktuelle spørsmålsstillinger.

Tilbake til nyhetsarkiv