Meny
Lukk
Tidligere opprørsleder Ka Martin og hans kone, med ansiktet pikselert av sikkerhetsgrunner, ble døpt i Mindoro, Filippinene, 13. november 2021. Han og andre fikk lytte og lære om adventistbudskapet etter å ha lyttet til sendingene fra Adventist World Radio.
Foto: Adventist World Radio

Filippinske opprørere døpt pga. kristne radioprogrammer

Adventist World Radio forvandler mennesker på konfliktherjet øy.

Filippinske myndigheter har i årevis forsøkt å inngå en fredsavtale med opprørere for å få slutt på en over 50 år gammel konflikt på øya Mindoro der tusenvis av mennesker har blitt drept. Opprørerne ble tilbudt både land og penger. Ingenting så ut til å fungere.

Så begynte opprørerne å lytte til Adventist World Radio (AWR).

Et blodig kapittel i den filippinske historien gikk mot slutten lørdag 13. november 2021, da mange tidligere opprørere, inkludert deres leder, la ned våpnene og ga sine hjerter til Jesus i dåpen. I alt ble over 2000 mennesker døpt ved slutten av en offentlig møteserie som omfattet hele øyen.

«Dette er Den Hellige Ånds vidunderlige arbeid gjennom Adventist World Radio,» sa generalkonferansens leder Ted N. C. Wilson. Wilson døpte både den tidligere opprørslederen og andre ved den store dåpsbegivenheten.

«Gud har all ære for å ha omvendt hjertene til de tidligere opprørerne,» sa han i et intervju.

Wilson talte til 2500 mennesker på friluftsmøtet før dåpshandlingen, og understreket at alle har vært opprørere på et tidspunkt i livet.

«Vi har alle vært opprørere en gang og ikke omfavnet Gud slik vi burde,» sa han.

Wilson henvendte seg deretter direkte til hundrevis av tidligere opprørere og familiene deres.

«I dag, ved Guds nåde, er dere ikke lenger opprørere. Dere er nå nye skapninger i Jesus Kristus. Dere er en del av Guds store familie som ser frem til at Jesus snart kommer tilbake».

En varm velkomst

AWR-leder, Duane McKey, beskrev dagen som historisk, og han ønsket de tidligere opprørerne hjertelig velkommen inn i Syvendedags Adventistkirken.

«Med velkomsten følger det et ansvar for å oppfylle evangeliets oppdrag: ‘Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn,’» sa han.

McKey gjorde oppmerksom på de blå t-skjortene som de tidligere opprørerne og de andre dåpskandidatene hadde på seg. På skjortene sto det: «Jeg vil gå».

«Skjorten din sier: ‘Jeg vil gå’. Så det er oppdraget du godtar fra Jesus. ‘Jeg vil gå.’ I dag legger vi fortiden bak oss, og godtar oppdraget fra Jesus om å gå til venner og naboer for å fortelle dem om Jesus, og at han kommer snart.»

En filippinsk militærleder uttrykte sin takknemlighet til Adventistkirken for dens rolle i å bringe opprørerne til fred. Filippinene har gitt amnesti til de tidligere opprørerne.

«Takk til Syvendedags Adventistkirken,» sa general Jose Augusto Villareal, sjef for brigaden som har styresmakten over øyen Mindoro.

Et radiomirakel

Filippinene har vært i en fastlåst konflikt med opprørere i Mindoro siden 1969. En tilsynelatende endeløs syklus av bakholdsangrep og motangrep har drept 40 000 mennesker selv om regjeringen uten hell tilbød en rekke insentiver.

Men så begynte en rekke opprørere å lytte til AWR i 2019, og da COVID-19 feide over verden i 2020, bestemte de seg for å overgi seg til Jesus, sa McKey. Martin, opprørslederen, en kortvokst mann på rundt 40, kunne ikke forstå hva som skjedde med krigerne hans, og begynte å lytte til AWR.

AWR begynte med sendinger på lokale radiobølger i Mindoro i 2017 som en del av menighetsinitiativet «Alle engasjert». Til tross for skepsis i enkelte kretser om radioens evne til å nå hjerter i det 21. århundre, leide AWR tid på lokale radiostasjoner for prekener og bibelstudier i forkant av evangelistiske møter det året. Sendingene var en knallsuksess, og hvert dagsprogram bød på et dagens spørsmål som lytterne kunne ringe inn og svare på og motta religiøs litteratur som premier. Om lag 1400 personer ble døpt etter møtene i juni 2017, og sendingene har pågått frem til i dag.

«Vi fortsetter med sendingene. De lokale kirkene driver nå sendingene, og vi holder prekenene. Lekfolket får dette til. Dette er et perfekt eksempel på ‘Alle engasjert’» sa McKey.

Saw Samuel, leder for Den sørasiatiske Stillehavsdivisjon, sa at Gud ikke bare arbeider gjennom Alle engasjert, men også gjennom «Hele Mindoro engasjert.»

AWR samarbeider med den filippinske regjeringen og Adventist Laymen’s Services and Industries (ASI)-medlem Farm Stew, for å hjelpe de tidligere opprørerne til et levebrød gjennom jordbruk. Regjeringen har gitt dem tomter med jordbruksland, og Farm Stew vil hjelpe til med å lære dem hvordan de kan dyrke det og leve sunt.

Tidligere opprørere sier takk

De tidligere opprørerne laget et spesielt takkeprogram for Adventistkirken om kvelden 14. november. På programmet sang, ba og reiste tidligere opprørere seg en etter en for å dele personlige vitnesbyrd om hvordan de lærte å elske Jesus.

«Det var virkelig en utrolig opplevelse,» sa Kathy Proffitt, tidligere USA-ambassadør til Malta og styremedlem i AWR. «De var utrolig oppriktige. De tingene de sa kom fra hjertet. Hvis noen tvilte på at omvendelsen var ekte, trengte de bare å lytte til disse vitnesbyrdene.»

Tidlig lørdag ettermiddag gikk dusinvis av adventistpastorer opp i et stort svømmebasseng for å døpe 500 tidligere opprørere, inkludert Martin og hans kone, og rundt 200 andre mennesker.

Leder for Adventistkirken, Ted Wilson, døper tidligere opprørsleder, Ka Martin.

Den kvelden samlet de tidligere opprørerne seg rundt bassenget til en gudstjeneste der medlemmer av AWR-teamet oppmuntret dem til å være trofaste. Robert Stotz, videograf for AWR, plukket opp en liten stein og kastet den i bassenget. De tidligere opprørerne så på da steinen traff vannet og krusninger spredte seg over bassenget.

«Denne steinen er det som skjedde her i Mindoro. Dette er et lite sted, men krusningene av det som skjedde her kommer til å påvirke hele verden», sa han.

Tilbake til nyhetsarkiv