Meny
Lukk
Nina Myrdal er leder for Adventiskirkens Skole-, og sabbatsskoleavdeling.
Foto: Hope Channel Norge

Føler meg privilegert

Det som er viktig, blir enda viktigere når noe er utfordrende.

Det er utrolig deilig med vår. Jeg gleder meg over alle vårtegn, og synes det er herlig med sol og varme. I år er jeg nok enda gladere enn jeg pleier, etter et år med pandemi. Våren er en sånn håpefull tid og for meg betyr den litt mer enn vanlig i år. Og det er kanskje fordi sol og varme gjør at det er lettere å være sosial, med alle de restriksjonene som vi har.

Det å være sammen med barn og ungdom, det gir meg også masse håp og glede. Jeg føler meg derfor utrolig privilegert som har fått jobbe med adventistutdanning i mange år. Og på samme måte som jeg er litt ekstra glad for våren i år, så har jeg vært ekstra glad for skolene våre det siste året. Det gleder meg å tenke på at de cirka 1000 elevene vi har på adventistskolene i Norge, gjennom daglige andakter og andre aktiviteter får mulighet til å bli kjent med den største håpskilden vi har – Jesus. Og jeg tror det representerer trygghet i en vanskelig tid. Og det er godt å tenke på når vi vet at pandemien har gått hardt ut over barn og ungdom. Takk til alle ansatte på adventistskolene. Dere har gjort en stor og god innsats gjennom året som er gått.

Og jeg er selvfølgelig også svært takknemlig for at adventistskolene ikke har vært hardt rammet av Covid -19. Det har gått bra med alle elever og ansatte på skolene våre på tross av Covid med restriksjoner, varierende smittevernsnivåer, karantener og noen få syke. Og så er det heldigvis også sånn at pandemien ikke har gått ut over det totale elevtallet på skolene våre. Og det er sånn at flere skoler har opplevd økning i antall elevsøknader. Og begge deler er noe jeg takker Gud for.

Og i året som ligger bak meg, så har jeg personlig vært ekstra glad for kirka mi. Både den lokale menigheten i Moss, men også for Adventistkirken i Norge. Og det er jo ofte sånn at det som er viktig, det blir enda viktigere når noe er utfordrende. Så jeg vil derfor benytte anledningen til å takke dere alle, fordi vi kan hjelpe hverandre å tro på Gud.

Og siden jeg er ekstra opptatt av barn og ungdom så vil jeg også gjerne si at jeg har noen utrolig flotte kollegaer i SABU. De har virkelig forsøkt å få til arrangementer innenfor de rammene vi til enhver tid har hatt.

Til slutt så vil jeg oppfordre dere til å be for adventistskolene i Norge og barna og ungdommen i kirka vår.

Og en ting til – hvis dere vil oppleve en ungdomsgudstjeneste på TVS, digitalt, – så er det mulig å følge med neste fredag kveld, altså 7. mai. Følg med på Adventistkirkens webside for mer informasjon!

Tilbake til nyhetsarkiv