Lukk
Seminaret «Håp i Mørket» arrangeres 21. januar 2021 av en tverrkirkelig arbeidsgruppe. I 2020 var denne gruppen ansvarlig for seminaret: Bak fra venstre: Anne Marthe Olaussen, Maria Aronsen, Terje Sørhaug. Foran fra venstre: Paul Stronegger, Gerd Sørhaug, Lara Bjørk Kristofersdottir, Ruth og Arve Dyresen.

Forebygging av selvmord

Seminar om forebygging av selvmord.

Selvmord er et betydelig problem i Norge. I 2018 var det hele 674 personer som avsluttet sitt eget liv. Selvmord tar fem ganger så mange liv som trafikkulykker. Den 21. januar 2021 arrangeres seminaret «Håp i mørket» for å bidra til forebygging av selvmord. Seminaret er myntet på ansatte og frivillige medarbeidere i kirkesamfunn.

– Det er flere grunner til at seminaret rettes mot denne målgruppen, forteller Paul Stronegger, psykiater og medlem av Adventistkirken i Fredrikstad. For det første skjer det selvmord i alle kirkesamfunn. For det andre, når noen tar livet sitt og hadde en tilhørighet til en kirke, er det for sent å finne ut hvordan vi kan møte suicidtruete mennesker. Men også oppfølgingen av de etterlatte stiller en kirke overfor store utfordringer.

Medlemmer i kirkesamfunn ønsker ofte å hjelpe mennesker i nød. Kirkens SOS er et eksempel på det engasjementet. Stronegger påpeker at det trengs flere frivillige og ansatte medarbeidere i kirkene med kompetanse på området, dersom vi skal lykkes med å få selvmordstallet ned i Norge.

Kirkemedlemmer har ofte store nettverk som går langt utover de med kirketilhørighet. Derfor vil synergieffekten være stor av å kurse slike personer.

Selvmord og trafikkulykker
Siden årtusenskiftet har drepte i trafikken gått markant ned fra 339 drepte per år til 108 omkomne i 2019, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det ble brukt milliardbeløp fra det offentlige og private næringsliv for å få tallet ned.

Når det gjelder selvmord så var det 548 i år 2000 og 674 i 2018. Og det brukes langt mindre penger i forebygging av selvmord enn å forebygge trafikkulykker.

Dyktige forelesere
Professor Lars Mehlum, Norges fremste selvmordsforsker, er hovedforedragsholder på seminaret.

Det første av to foredrag ved Mehlum, har tittelen: «Unge menn som tar livet sitt uten å ha kontakt med psykisk helsevern. Hva kan vi gjøre for å forebygge?»

På hjemmesiden til Håp i mørket ligger programmet for seminaret og lenke til å melde seg på.

Det er tredje gang det arrangeres «Håp i mørket»-seminar i Fredrikstad. I år arrangeres seminaret på Quality hotell i Fredrikstad, og av smittevernhensyn er maksimalt antall deltakere 50 personer.

Målsettingen for årets seminar er å danne et selvmordsforebyggende nettverk.

Tilbake til nyhetsarkiv