Lukk
Nikolai Astrup (H) (i midten), ble i ekstraordinært statsråd onsdag 17. januar utnevnt til utviklingsminister. Her står han sammen med partileder i Venstre, Trine Skei Grande, som ble utnevnt til kulturminister, og Ola Elvestuen, nyutnvent klima- og miljøminister, ved presentasjonen av regjeringsmedlemmene på Slottsplassen.
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS.

Fornøyd med å få egen utviklingsminister

Bistandsmiljøet i Norge jubler etter at regjeringen igjen har en egen utviklingsminister.

Nikolai Astrup (H) ble i ekstraordinært statsråd onsdag 17. januar utnevnt til utviklingsminister. Han er en av fem nye ministre som ble utnevnt i forbindelse med at Solberg-regjeringen ble utvidet med Venstre i tillegg til Fremskrittspartiet og Høyre.

Helt Siden Solberg-regjeringen tiltrådte høsten 2013, har bistandsfeltet blitt håndtert av utenriksministeren. Både utenriksminister Børge Brende og utenriksminister Ine Eriksen Søreidehar håndtert utviklingssakene, men med arbeidsmengden som faller på en utenriksminister, blir det vanskelig å følge opp bistandsområdet på en like tett måte som en egen utviklingsminister vil ha mulighet for. Bistandsmiljøet har hele tiden hevdet at Norge har hatt en svakere stemme i de internasjonale bistandsfora når vi ofte har vært representert med en statssekretær og ikke en minister.

– ADRA Norge er godt fornøyd med at Norge har fått en egen minister med ansvar for utvikling og bistand. Det er store arbeidsoppgaver som venter, og det haster, blant annet for de 264 millioner barna og ungdommene som i dag står uten muligheter til skolegang, sier Gry Haugen, kommunikasjonssjef i ADRA Norge.

En av de viktigste prioriteringene for utviklingsministeren vil være å jobbe i riktig retning for å nå FNs bærekraftsmål. Her er vekt på utdanning helt sentralt og en nødvendig forutsetning for at de andre bærekraftsmålene skal kunne oppfylles.

Astrup vil være statsråd i utenriksdepartementet med ansvar for bistand, og han vil ha ansvaret for forvaltningen av drøyt 35 milliarder kroner til bistand og utvikling. Dette representerer om lag 1 % av bruttonasjonalinntekt (BNI). Dette er et mål Norge har, for å sikre at økningen i bistandsbudsjettet ikke bare er nominelt, men også reelt. I bistandsbudsjettet for 2018 er regjeringens hovedprioriteringer global helse, utdanning for utvikling, næringsutvikling, klima, miljø og fornybar energi, samt humanitær bistand.

I intervju med flere medier i forbindelse med utnevningen, snakket Astrup om behovet for å effektivisere bistandsarbeidet, for å få mest mulig ut av hver krone bevilget til formålet. Denne effektiviseringen vil trolig også berøre hvordan administrasjonen organiseres i Norge.

ADRA Norge, som er Adventistkirkens utviklings- og nødhjelpsorganisasjon, gjennomfører en rekke viktige prosjekter innenfor utdanning for utvikling, som for en stor del er finansiert av midler fra statsbudsjettet. ADRA Norges utdanningsprogram omfatter land som Somalia, Etiopia, Sør-Sudan, Mali, Niger og Myanmar.

ADRA gir målrettet videreutdanning av lærere for å øke kompetanse og undervisningskvalitet i skolene. I samarbeid med lokalbefolkninger hjelper ADRA med å planlegge, finansiere og bygge skoler, vannforsyninger og latriner. ADRA jobber med foreldregrupper og ledere i lokalsamfunn for at de skal motiveres til å sende jenter og gutter til skolen, og at funksjonshemmede skal inkluderes og ha en naturlig plass på skolen. Eierskapet tilhører lokalbefolkningen som skal føre arbeidet videre.

Nikolai Astrup er 39 år og har drøyt 8 års erfaring som Stortingsrepresentant for Høyre. Han har den siste tiden bl.a. vært leder for Finanskomiteen.

Tilbake til nyhetsarkiv