Meny
Lukk
Adventistkirkens nye divisjonsledere presenteres etter valgkomiteens rapport onsdag. Den nye lederen for transeuropeisk divisjon, Daniel Duda, ses som nummer tre fra venstre.
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Generalkonferensen onsdag

Ny leder og organisasjonssekretær i TED.

Dagen begynte med intenst regn og torden, men stanset heldigvis rett før avreise til kongressentret.

Etter en halvtime med musikk presentert digitalt fra kor og solister fra forskjellig steder i verden, var det tid for andakt. Den ble holdt av pastor Papu fra Sør-Afrika. Teksten han brukte var 1 Mosebok 15:6 og med Abrahams erfaring i den teksten stilte Papu to spørsmål:

  1. Hva vil du gi meg?
  2. Hva skal jeg få i arv?

Etter en tale full av iver og inspirasjon var svaret på begge spørsmålene tydelig: Gud vill gi oss Jesus. Vår arv er livet i Jesus. Etter andakten ble det tid for bønn. Det er en fantastisk følelse når stillheten senker seg over kongresshallen og alle er involvert i bønn – bønn for personlig tilgivelse og for våre pastorer over hele verden. Bønnestunden ble avsluttet med at hele salen stemte i med «Stor er din Trofasthet».

Da forhandlingene for dagen begynte, stod oppdateringer av Generalkonferensens (GC) vedtekter på dagsorden. Innledningsvis ble vi minnet om at vedtekter også spiller en viktig rolle i misjon og evangelisering. Store deler av formiddagen ble brukt for å diskutere en vedtekt som regulerer de muligheter GCs hovedstyre har for eventuelt å fjerne medlemmer fra styret av forskjellig grunner.

TEDs nye leder, Daniel Duda, vil være velkjent av mange i Norge, særlig fra flere foredrag på lærerkonferanser på Sundvolden hotell, som avdelingsleder for TEDs skoleavdeling. Foto: Widar Ursett/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Etter lunsj kom valgkomiteen tilbake for å rapportere. Denne gangen var det divisjonslederne som ble presentert. For vår del, som tilhører Den transeuropeiske divisjon, blir det en endring. Daniel Duda, som hittil har vært feltsekretær og utdanningssekretær i divisjonen, blir nå vår nye divisjonsleder.

Ettermiddagen ble brukt til å endre og justere menighetshåndboken. Det meste handlet om mindre språkjusteringer. Men det var to områder som tok litt mer tid enn det andre. Først var det diakonenes arbeide som ble utvidet, og vil nå inkludere arbeidet for mennesker med spesielle behov. Ikke fordi de ikke allerede gjør dette, men nå er det synliggjort i håndboken. En annen ting som skapte en del debatt var forslaget om å inkludere et verv i menigheten som har som ansvar for å løfte opp bruken av Ellen G. White-litteratur i menigheten. Dette ble til sist godkjent, og vi må se hvordan vi kan få det til å fungere i vår sammenheng.

Hittil har forhandlingene strukket seg så langt ut på kvelden at kveldsmøtene har kommet altfor sent. Derfor ble kveldsmøtet fremskyndet til rett etter kveldsmaten, så kan forhandlingene fortsette til man bestemmer seg for å avslutte for kvelden.

Kveldens møte ble holdt av Suzanne Phillips som er leder for avdelingen for Biologi og vitenskap på Loma Linda University. Hun uttrykte glede over å få være nær-, og ha en relasjon til skaperen selv.

Kvelden ble avsluttet med enda en rapport fra valgkomiteen. Divisjonenes organisasjonssekretærer og kasserere ble presentert. Som erstatter for Audrey Andersson, som forlater stillingen som organisasjonssekretær i Den transeuropeiske divisjon for å tiltre som en av de nye nestlederne i GC, sekretær får vi gleden av å hilse på Robert C. Csizmadia som tidligere var distriktsleder i en av distriktene i Ungarn. Som kasserer får vi beholde Nenad Jepuranović.

Tilbake til nyhetsarkiv