Meny
Lukk
Generalkonferensens generalforsamling 2020 blir utsatt til 6. - 11. juni 2022.
Foto: Pieter Damsteegt/ADAMS.

Generalkonferensens hovedstyre utsetter generalforsamlingen 2020 for andre gang

På grunn av COVID-19, legges den femårlige generalforsamlingen nå til 6. - 11. juni 2022.

Adventistkirkens hovedstyre har nå for andre gang på ti måneder vedtatt å utsette generalforsamlingen som opprinnelig var planlagt til slutten av juni 2020, på grunn av utfordringer som følge av COVID-19-pandemien .

Medlemmer av hovedstyret som består av ledere fra hele verden deltok på Zoom-møtet den 12. januar 2021, der de lyttet til rapporter fra kirkens administrasjon, kirkens helsepersonell, logistikkoordinatorer og juridisk rådgiver. Styret diskuterte om det var mulig å holde generalforsamlingen på den planlagte datoen 20. – 20. mai 2021 i Indianapolis, Indiana, USA, slik de tidligere hadde vedtatt.

På grunn av COVID-19-pandemien og den stadige trusselen mot folkehelsen, reiser og utfordringer med å få internasjonale visa, besluttet styret å utsette generalforsamlingen til 6. – 11. juni 2022, men fremdeles i Indianapolis. Den nye planen skyver den opprinnelige datoen for den femårlige begivenheten til nesten to år etter den opprinnelig datoen. Ifølge Adventistkirkens vedtekter er det ikke mulig å utsette møtene lenger enn det.

Generalkonferensens leder, Ted Wilson, la fram dataene som fulgte anbefalingen til styret.

– Et utredningsteam har jobbet grundig med denne saken. Vi har gått nøye gjennom dataene, spesielt det som har med møteledelse og møteplanlegging å gjøre.

Wilson ønsket også å presisere at initiativet til utsettelsen er bredt fundert.

– Dette er ikke en anbefaling som kommer direkte fra Generalkonferensens tre senioroffiserer. Dette er noe som kommer fra forskjellige organisasjonsledd, faggrupper og rådgivere.

Aktuelle utfordringer
Wilson ga deretter ordet til flere styremedlemmer som har jobbet med saksgrunnlaget.

Peter Landless, leder for Health Ministries, delte en oppdatert COVID-19-statistikk samt bekymringer knyttet til å avvikle en så stor samling. Grunnet de økende smittetallene, sammen med et nytt, mer smittsomt og aggressivt virus, sa Landless at helseavdelingen måte anbefale å utsette generalforsamlingen.

– Vi har rådført oss med internasjonale eksperter og tatt hensyn til behovene og bekymringene. Generalkonferensens helseavdeling mener det er både nødvendig og riktig å utsette generalforsamlingen til 2022. Det er med tungt hjerte man kommer med denne anbefalingen. Vi anbefaler dette fordi det ser ut til at det ikke er noe alternativ.

Generalkonferensens møteplanlegger, Sheri Clemmer, skisserte noen av de aktuelle utfordringene knyttet til et stort oppmøte av delegater fra hele verden. Hun nevnte visum-utfordringer og karantene, spesielt for de som bruker offentlig transport. Hun forklarte også standard COVID-protokoller rundt massesamlinger i Indianapolis.

T. Ng, Generalkonferensens organisasjonssekretær, la fram data innhentet fra forskjellige divisjonsstyrer om sannsynligheten for at deres delegater kunne delta på Generalkonferensens generalforsamling i mai 2021. Noen av utfordringene som ble nevnt, inkluderte reiseforbud, karantenebegrensninger og problemer med å skaffe visum til USA. Generalkonferensens vedtekter tillater for øyeblikket ikke elektronisk deltakelse på en generalforsamling.

Etter presentasjonene og diskusjonen, gikk anbefalingen om å flytte datoen for generalforsamlingen til juni 2022, til elektronisk avstemning. Det var 185 for og 9 imot.

Etter avstemningen avsluttet Landless diskusjonen med en alvorstung observasjon.

– Vi har kommet til denne avgjørelsen, ikke fordi det er noe vi ønsker, men fordi vi må.

Tilbake til nyhetsarkiv