Meny
Lukk
Erton Köhler, sekretær for Generalkonferansen, oppfordret ledere og menighetsmedlemmer til å sørge for at de som blir døpt i menigheten også blir hjulpet til å bli disipler av Jesus.
Foto: Lucas Cardino/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

Hjelp folk til å bli Jesu disipler

Erton Köhler oppfordrer menigheten til å legge vekt på å skape disipler.

– Å gjøre mennesker til disipler er ikke en oppgave for Generalkonferansen eller et par divisjoner i kirken, sa Erton Köhler, sekretær for Syvendedags Adventistenes Generalkonferanse (GC), under en presentasjon i GCs hovedkvarter i Silver Spring, Maryland, USA.

– Alle kan være en del av denne bevegelsen, sa han.

Köhler avsluttet en dag med presentasjoner, diskusjoner og gruppesamtaler som en del av LEAD-konferansen (Leadership Experience and Development), en dag før den offisielle starten på kirkens halvårlige styremøte, Annual Council, i 2023.

Programmet den 5. oktober tok for seg tre grunnleggende trinn i ethvert disippelinitiativ, inkludert (1) kallet eller forberedelsen, (2) reisen eller integreringen og (3) selve oppdraget. Köhler understreket at uansett hvilket disippelgjøringsinitiativ det er snakk om, bør lederne ta hensyn til disse tre elementene eller en variant av dem.

Utover dette oppfordret han menigheten til å gjøre disippelgjøring til grunnlaget for sine bestrebelser. Han refererte til en ikke navngitt divisjon i den verdensvide kirke der 27,6 prosent av medlemmene har blitt døpt i løpet av de siste fem årene og 48,9 prosent i løpet av de siste 10 årene.

– Hva betyr dette? spurte Köhler, før han svarte: Den religiøse identiteten deres kan være skjør. Det er svært sannsynlig at mange av dem allerede er lokale kirkeledere. Hvem utruster disse nye medlemmene? Hvem utdanner dem til disipler? Det haster med å ta vare på Guds mest verdifulle eiendeler – hans barn.»

Köhler siterte den sørafrikanske misjonsforfatteren Alan Hirsch, som sa: «Du kan skape en sterkere bevegelse med 12 disipler enn med 1200 forbrukere.»

Disippelgjøring og misjonsfokus

Disippelgjøring er også en del av misjonsfokuset, eller Adventistkirkens fornyede vektlegging av misjonsdrevne initiativer og programmer.

Köhler fortalte at mange menigheter er opptatt av det en kristen engelsk forfatter kalte kirkens ABC: Attendance (oppmøte), Bygninger og Cash.

– Selv om både oppmøte, bygninger og cash er viktige i menighetens liv, så er det ikke disse som er avgjørende for at menigheten skal lykkes, minnet Köhler tilhørerne om. Skal vi virkelig lykkes, er D’en helt avgjørende, at vi har en disippelgjørende prosess.

– At mennesker blir disipler, er den beste måten å vokse på som kirke, både kvalitativt og kvantitativt, sa Köhler.

– Den eneste oppskriften for å få denne veksten til å bli sunn, er å tilby personlig arbeid, ta vare på mennesker og mangfoldiggjøre disipler. Disse to elementene er avgjørende.

Mer enn bare å telle tall

En fornyet vektlegging av misjon og disippelgjøring kan også forhindre at kirken bare fokuserer på å telle antall medlemmer, sa Köhler.

– Det nye initiativet «Nytt fokus på misjon» er et kall til å gå lenger enn bare å telle antall medlemmer; det er en invitasjon til å sørge for at medlemmer vokser i tro. Vi investerer store summer i å få folk inn dørene våre, men hvor mye investerer vi i å holde dem der?

Han forklarte at kirken ikke kan redusere investeringene i å nå ut, men at den bør være mer bevisst på å beholde dem som kommer til Jesus.

– Dåp er en begynnelse, ikke en avslutning, sa Köhler. Dåpen er ikke målstreken, den er bare startpunktet.

Alle kan gjøre noe

Etter Köhlers innlegg oppfordret Generalkonferensens president Ted N. C. Wilson lederne i den verdensomspennende Adventistkirken til å ta del i disippelgjøringen som en del i «Alle engasjert», et initiativ fra verdenskirken for å engasjere alle medlemmer i misjon.

Wilson oppfordret GCs hovedstyremedlemmer til å invitere folk til å innse at Jesus snart kommer. La folk smake, og se at Herren er god, sa Wilson med en referanse til Salme 34,9. – Jeg utfordrer hver og en av oss til å innse at det å gjøre disipler ikke bare er noe for som angår medlemmene våre. Vi er inkludert som ledere i kirken. La oss være med hjelpe mennesker til å bli disipler for Jesus fordi vi er kalt til misjon.

Tilbake til nyhetsarkiv