Lukk
ADRAs utdanningsprogram i Myanmar hjelper noen av de mest sårbare barna til å gå på skole. Gjennom årets hjelpeaksjon kan du være med å hjelpe barna.
Foto: Bjørn Knutsen/ADRA.

Hjelpeaksjon for utdanning

Utdanning betyr mye for utviklingen av et samfunn. I koronatiden har vi blitt minnet om at det ikke alltid er en selvfølge at barn kan sendes til skolen. Myanmar er et land som i tillegg til korona dette året, har erfart kriser og fornyet konfliktsituasjon etter militærkuppet i februar. Framtiden til barna er truet når skoler stenges og det ikke gis alternativ. Da ser folk seg om etter andre løsninger for barna.

10 millioner barn i verden er slaver

I følge Global slavery index og ILO, lever om lag 10 millioner barn i verden i dag i slaverilignende situasjoner. Barn som ikke går på skolen, blir giftet bort i ung alder eller blir vervet til barnesoldater. Barn risikerer å bli utnyttet eller solgt av arbeidsgivere eller menneskehandlere. Minoriteter og barn med funksjonsnedsettelser er særlig utsatt. Utdanning har ringvirkninger og spiller derfor en viktig rolle i forebygging av moderne slaveri.

Su Su Paw

Su Su Paw er 13 år og bor med sine søsken hos bestemoren. Moren hennes har reist til Thailand for å arbeide, men beløpet hun iblant sender hjem, er forsvinnende lite. Familien strever med å få endene til å møtes. Barna må ofte gå sultne til sengs. Bestemoren synes at Su Su har gått lenge nok på skolen. Hun mener det er på tide å skaffe henne en jobb, så hun kan tjene penger. Kanskje jenta bør reise utenlands?

Tretten år gamle Su Su Paw (foran til høyre) bor med sine søsken hos bestemoren. Det er stor fare for at jenter i tilsvarende situasjon ikke får fullføre skoleløpet. ADRA arbeider for å sikre at jenter ikke blir tatt ut av skolen for tidlig. Foto: ADRA Myanmar.

Sårbarhet

Barn i situasjoner som Su Su, er sårbare. I tillegg til fattigdommen, tilhører hun en minoritet. Reiser hun til utlandet, vil hun være statsløs og fullstendig uten rettigheter, blant annet til helsehjelp. Heldigvis arbeider ADRA i landsbyen hennes, og lærerne har sørget for å gi hjelp og overbevise bestemoren slik at jenta kan fortsette på skolen.

Barn trenger skolen – i alle land!

Su Su er èn av mange i lignende situasjoner. Nå vil vi jobbe slik at ADRA kan hjelpe mange flere! Myanmar topper listen over de fattigste landene i Sørøst-Asia. Takket være støtten fra Norad og viktige bidrag fra folk i Norge gjennom Hjelpeaksjonen, kan ADRA fortsette å bygge skoler, gi skolemateriell og forbedre utdanninga for lærere. Ungdommer får tilbud om allsidig praktisk yrkesopplæring på nybygde skoler der det også gis digital undervisning på nettbrett og telefon.

Det er krevende tider, men din gave gjør at vi kan fortsette å hjelpe, ikke bare i Myanmar, men også i de andre landa der ADRA Norge arbeider: Niger, Mali, Somalia, Etiopia og Sør-Sudan. Hjelpeaksjonen gjør det mulig å gi skolegang, yrkesopplæring og andre livsnødvendigheter.

Hvert år er Adventistkirken i Norge med og samler inn penger til utviklingsarbeid i fattige land. I 2020 samlet vi på landsbasis inn 3,9 millioner kroner i Hjelpeaksjonen. Faste givere, kollekter og andre gaver kom i tillegg. Pengene legges sammen med tilskudd fra Norad for utdanningsarbeidet i de enkelte land. I 2020 var dette tilskuddet på ca. 70 millioner kroner øremerket arbeid for utdanning i seks land.

Inspirasjonsprogram 13. november

Den 13. november sendes et direkte TV-program fra Mjøndalen adventistkirke der vi vil feire gleden og mulighetene vi har til å hjelpe andre.

Hva vi skal vi fortelle fra din skole, speiderlag, ungdomslag eller kirke, er opp til deg!

Oppgave: Sett sammen et videoinnslag fra de aktivitetene dere gjør i september. Videoen skal være på maksimum to minutter og i horisontalt format. Send innslaget til gry.haugen@adranorge.no.

Her finner menighet og skole ressurser for Hjelpeaksjonen.

ADRA Norges årsrapport for 2020.

Tilbake til nyhetsarkiv