Meny
Lukk
Den nye utviklingsministeren, Dag Inge Ulstein, taler på KrFs landskonferanse i januar.
Foto: Terje Wollan Dahl/ADAMS

Hva betyr det at Dag Inge Ulstein blir ny utviklingsminister?

ADRA Norge har hatt et tett og godt samarbeid med norske offentlige myndigheter over en del år. Da er det spennende å finne ut om den nye utviklingsministeren vil endre dette. På KrFs landskonferanse på Gardermoen sist i januar ble det tid til en samtale med ministeren om hans nye jobb.

Det er blitt helg, og landskonferansen til KrF på Gardermoen sist i januar syder av forventninger. Partiet har akkurat kommet i regjering, og de tre nye statsrådene er hjertelig til stede. Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad er meget godt kjent for forsamlingen, men den nye bistandsministeren, Dag Inge Ulstein er det mange som ikke vet så mye om.

De tørre fakta er at han tidligere har vært byråd for finans, innovasjon og eiendom i Bergen, ungdomsleder i Salem Misjonsforsamling og leder for Haraldsplass Kurs og Samtale. Sist var han utviklingssjef for Stiftelsen Bergen Diakonissehjem.

I media har han fått tittelen sexolog, men det er en misforståelse. Han er utdannet teolog, men har også fordypet seg i samlivsterapi. Han har derfor veiledet en del par. Men han ler av misforståelsen som har gitt han masse ekstra oppmerksomhet.

Hadde du håpet på å få en telefon fra Erna Solberg?

Telefonen fra statsministerens kontor kom helt uventet. Jeg og familien hadde helt andre planer. Vi hadde akkurat takket ja til et misjonsoppdrag i utlandet. Det meste var klart for en ny fase i livet utenfor Norges grenser, men tilbudet om å bli statsråd, ble for fristende. På den annen side blir det nok av reising i den nye jobben.

Hva synes du er spesielt viktig som utviklingsminister?

Selv om noen rapporter viser at det skjer positive endringer i en del utviklingsland, er det like fullt et faktum at 800 millioner mennesker lever i ekstrem fattigdom og at én milliard mennesker har en eller annen form for funksjonsnedsettelse, 80 % av dem i u-land, der helsetilbudet er svakt. Det er 40 mill. flere som sulter nå enn i 2015, vesentlig grunnet store konflikter og naturkatastrofer. Behovet for hjelp er derfor veldig stort. Jeg er privilegert som får lov å jobbe med så viktige temaer.

Da du ble intervjuet av Ole Torp på NRK, nevnte du Jesus, og du kommenterte at blikket til programlederen flakket. Hva betyr Jesus for deg i din nye oppgave?

Ja, programlederen så ned da jeg snakket om Jesus. Men Jesus er kjempeviktig for alt jeg gjør. Noen tror at de ikke bør nevne Jesus, for da vil folk tro at de ikke er seriøse nok. Men det helt naturlig at Jesus blir tatt med i alle beslutninger. Jeg merker større aksept for dette blant de fleste.

Norge driver sitt hjelpearbeid både gjennom egne kanaler og gjennom ideelle aktører. Bør utviklingsarbeidet i større grad ivaretas av det offentlige?

Mange av de ideelle organisasjonen drives etter budskapet til Hans Nielsen Hauge. Han oppmuntret alle i sitt trosfellesskap til å starte små virksomheter. De private, ideelle organisasjonene er veldig viktige for bistandsarbeidet. Jeg ser derfor fram til et godt samarbeid med de ideelle bistandsorganisasjonene.

Hvis man mener at bare det offentlige skal ta seg av bistanden, har man glemt vår kristne kulturarv. Det var de private, ideelle organisasjonene som etablerte støtteordninger. Et annet viktig poeng er at de ideelle organisasjonene generelt har et mye større nettverk enn det offentlige. For å få til løsninger må man ha et nettverk. Det gjelder i Norge, men ikke minst er det viktig i bistandsprosjektene.

I din tale på landskonferansen sa du at de aller fattigste skal prioriteres. Hvordan vil dette arte seg?

Det er særlig to områder som blir viktige for meg. I tillegg til å dekke de helt grunnleggende behov, må vi sørge for at de fattige får et bedre helsetilbud. Dernest er utdanning en nøkkel til å komme seg videre. Når jeg sier at vi skal prioritere de fattigste, betyr ikke det at vi ensidig skal fokusere på nødhjelp, men at vi må ta alle midler i bruk. Både utdanning og helse er viktige deler av den bistanden vi gir.

Vi ønsker Dag Inge lykke til og Guds velsignelse i sin nye jobb.

Tilbake til nyhetsarkiv