Meny
Lukk
– Moderne slaveri er en av de raskest voksende menneskerettsutfordringen vi står overfor, sa utviklingsminister Dag Inge Ulstein (t.v.) i sin preken ved den økumeniske gudstjenesten under Arendalsuka. Her er han på kirketrappa etter gudstjenesten sammen med biskop Helga Haugland Byfuglien og generalsekretær i Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen.
Foto: Tor TjeransenADAMS

Hva er et menneske verdt?

Alle kristne har et ansvar for å motarbeide moderne slaveri. Vi kan ikke lukke øynene for mennesker som utnyttes.

I en økumenisk gudstjeneste i Trefoldighetskirken i Arendal oppfordret Norges Kristne Råd kirkesamfunnene i Norge til bevisst innsats for å bekjempe moderne slaveri. Gudstjenesten hadde tittelen «Hva er et menneske verdt?»

Arbeidet for å hindre moderne slaveri er en sak mange kristne har engasjert seg for. ADRA gir et viktig bidrag i det arbeidet og Adventistkirken oppfordrer lokale menigheter til å sette fokus på temaet gjennom «Global Uke» fra 10.-17. november i år.

Under Arendalsuka ville Norges Kristne Råd sette denne viktige saken på dagsorden for både kirkeledere, politikere og menighetsmedlemmer. Derfor arrangerte de en økumenisk gudstjeneste om temaet i Trefoldighetskirken midt i sentrum av byen. Gudstjenesten fikk ekstra oppmerksomhet fordi de ansvarlige for Arendalsuka ikke tillot gudstjenesten i det offisielle programmet for uka. I mylderet av tilbud under Arendalsuka var gudstjenesten svært godt besøkt.

Hele 40 millioner mennesker er ofre for moderne slaveri. Generalsekretær for Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen, minnet om at slaveri er en stor industri som genererer milliarder i profitt. Prisen på en slave er i dag 30 ganger lavere enn i det nittende århundre. Denne ulovlige økonomien drives av vår etterspørsel etter billige varer og tjenester.

– Bak hvert tall i statistikkene er det et menneske som utsettes for tvang og frihetsberøvelse. Moderne slaveri frarøver mennesker grunnleggende rettigheter. Jesus reagerte da han møtte urett, og han kom for å sette undertrykte fri, sa Hermansen i innledningen til gudstjenesten og la til:

– Det er Guds eget skaperverk som krenkes, og dette er noe vi ikke kan lukke øynene for.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) holdt prekenen. Han tok utgangspunkt i spørsmålet i gudstjenestens tittel: «Hva er et menneske verdt?»

– Det er det aller viktigste spørsmålet vi kan stille oss, sa ministeren, for ingen ting er mer avgjørende for et samfunn enn det menneskesynet som råder.

Ulstein påpekte at menneskets verdi ikke fastsettes av hva vi kan prestere, produsere eller tjener, fordi hvert enkelt menneske har en iboende verdi.

– Jeg blir inspirert og utfordret av det Jesus formidlet om menneskets verdi. Han som forlot de 99 for å finne den ene, og som i programerklæringen snakket om at han var kommet for å sette fanger fri, sa statsråden til en lydhør forsamling.

Utviklingsministeren siterte Jesu ord om at «Det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, gjorde dere mot meg» (Matteus 25:40).

– Da er det ikke lenger dem og oss, da er det vi, sa Ulstein, og la til: Et slikt menneskesyn gir ikke rom for nøytralitet. Når menneskeverdet blir trampet på, finnes ingen nøytral grunn.

Førti millioner mennesker i verden er ofre for moderne slaveri og disse forholdene generer årlig 150 millioner dollar i ulovlige inntekter.

– Moderne slaveri er en av de raskest voksende menneskerettsutfordringen vi står overfor, sa Ulstein.

Han nevnte at det er et økende engasjement for å arbeide mot moderne slaveri, og er takknemlig for at kirkene er med å ta ansvar i dette arbeidet.

– Vi kan ikke svikte de aller mest sårbare, avsluttet utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Tilbake til nyhetsarkiv