Meny
Lukk
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

«Jeg fikk et lite spark ovenfra som sa «Skjerp deg, gutt!»

Fire nye norske teologistudenter på Newbold.

Kristoffer Thunem er en av fire norske teologistudenter på Newbold for tiden. Han trodde han skulle bli lærer, men ble ikke kvitt stemmen som sa han skulle bli pastor. Alle de fire har fullført eller avbrutt andre utdanninger, fordi kallet til å studere teologi ble for sterkt.

Etter noen år med få norske studenter på Newbold College, har vi nå fire unge i gang med teologistudiene. Skolen er som alle andre, rammet av pandemien. Det har ført til at alle studiene foregår digitalt. Det hemmer nok det sosiale aspektet ved studiene noe, men det gir også andre muligheter. Som for eksempel å arbeide med praktisk menighetsarbeid ved siden av studiene.

Kristoffer Thunem. Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC by-4.0)

Kristoffer Thunem er ettåring i Sandnes/Stavanger samtidig som han følger undervisningen fra Newbold digitalt. Camilla Gustafsson er ettåring i Lofoten mens hun studerer, og Simon Levi Lie-Bakken arbeider sammen med Simon Martin med menighetsplanting på Kongsvinger. Ronnie Oddane studerer ved siden av sin oppgave som lærer på Tyrifjord videregående skole.

– Denne ordningen gjør at jeg får erfaring med praktisk menighetsarbeid og samtidig støtte gjennom studiene fra Newbold, sier Camilla. De andre studentene ser det også slik.

– Men noen ganger når jeg blir engasjert i bibelstudier eller undervisning, er det litt tungt å sette seg ned med oppgaveskriving, innrømmer Kristoffer. Alle fire har fått erfare at det å telle arbeidstimer og å skille mellom arbeid og fritid, er en utfordring i pastorarbeidet.

– Det er spennende å få være med og spille en liten rolle når søkende mennesker nærmer seg troen, sier Simon Levi. Enda mer gleder det å se at disse nye får andre med seg i bibelstudier. Og når en person kommer og ber om å bli døpt, er det helt fantastisk, sier han begeistret.

Simon Levi Bakken. Foto: Atle Haugen.

Simon Levi hadde også en litt kronglete vei til teologien.

– Jeg var vel nærmest agnostiker til jeg var ferdig med videregående. Men da tok jeg noen viktige livsvalg som førte til at jeg gravde meg ned i studier for å etterprøve Bibelens påstander og troverdighet. Da ble troen og følelsen av et kall noe som modnet seg frem i meg til jeg ikke fant tilfredsstillelse i noe av det andre jeg drev med. Jeg bare visste at jeg måtte studere teologi, sier han.

Han fullførte imidlertid en økonomiutdannelse, selv om årene frem til målet om å studere teologi føltes tunge.

– Jeg brenner for menighetsplanting sier Simon Levi, og håper det også kan bli fokuset når han en gang er klar til å begynne som pastor.

Ronnie Oddane. Foto: Atle Haugen.

Ronnie Oddane har flere utdannelser i bagasjen. Nå studerer han på deltid samtidig som han er elektrolærer på Tyrifjord. Helt siden han ble adventist, har andre oppmuntret ham til å vurdere teologi.

– Jeg husker en dag spesielt, sier Ronnie, da jeg bare kjente at Gud kalte, og at jeg måtte gjøre noe med dette kallet. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle få det til, men så kom koronaen. Newbold flyttet online og dermed åpnet pandemien mulighetene for meg. Så jeg er kanskje den eneste som har opplevd pandemien som en velsignelse, sier Ronnie med et smil.

 

 

 

 

Camilla Gustafsson. Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC by-4.0).

Camilla kjente på et ønske om å bli pastor helt fra videregående. Men hun fikk litt skeptiske tilbakemeldinger fra folk hun snakket med, og bestemte seg for lærerstudier hun også. Men tanken på pastortjeneste ville ikke gi slipp. Og da noen av de menneskene som hadde vært skeptiske, snudde, og i stedet begynte å oppmuntre henne til å prøve i alle fall ett år med teologi, ble det klart for henne at det ikke var lærer hun først og fremst ville være. Det var pastor hun kjente et kall til å bli. Etter erfaringen med arbeid i en liten menighet nordpå, brenner hun for de små menighetene.

 

 

Kristoffer liker å være lærer, selv om han ikke ville bli lærer. Det å undervise unge om Bibelen synes han er spennende og givende. Ronnie er også glad i å formidle, slik han gjør som lærer. Også som pastor ser han for seg at det å undervise om Bibelen er det som vil inspirere ham mest.

– Men hvordan har det vært å studere online uten klassefellesskapet man vanligvis har?

– Det har gått overraskende bra. Vi har til og med fått til et visst klassefellesskap og sosial kontakt, sier alle. Kristoffer var ett år på Newbold før pandemien satte inn, så han fikk etablert kontakten med medstudentene der og har fulgt det opp på nett. Alle er enige om at kombinasjonen av studier og praktisk arbeid har vært givende.

– Nå venter vi baby også, så det har passet svært godt i min livssituasjon. Men det er klart det ikke blir det samme som fysisk fremmøte, sier Simon Levi.

Ronnie har tatt nettbasert studium tidligere, så dette var kjent for ham. Alle fire er optimistiske og ser fremover til både videre studier og arbeid i menigheten.

På mange måter står vi overfor et generasjonsskifte i pastorstaben i dag. Vi trenger nye pastorer til å ta over oppgaven til de som pensjoneres. Disse fire styrker oss i troen på at Gud fortsatt kaller flere til å ta del i arbeidet. Vi ønsker hver enkelt Guds beste i arbeid og studier fremover.

Tilbake til nyhetsarkiv