Meny
Lukk
Jostein Myrdal blir leder for Adventistkirkens skoleavdeling i Norge fra 1. august 2023. Her er han fotografert utenfor Torderød skole, menighetens skole i Moss, der Myrdal har vært rektor de siste sju årene.
Foto: Trygve Lydersen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

Jostein Myrdal blir ny leder for skoleavdelingen

Jostein Myrdal blir ny leder for Adventistkirkens skoleavdeling. Han begynner i stillingen 1. august og tar da over etter hans kone, Nina Myrdal, som blir rektor ved Tyrifjord videregående skole.

Jostein Myrdal har lang og bred erfaring innenfor skoledrift. Han har arbeidet som lærer både i den offentlige skolen og Adventistkirkens skoler. De siste årene har han vært rektor ved Adventistkirkens skole i Moss, Torderød skole. Der har han stått i spissen for et imponerende arbeid med å rekruttere elever til skolen.

Skolene må bevare særpreget

Myrdal har klare tanker om hva det blir viktig å vektlegge i jobben han tar fatt på.

– Det viktigste på en Adventistskole er alltid å sørge for å ivareta særpreget. Det vil si å formidle et positivt gudsbilde og gode verdier, sier han.

Han mener at det også er viktig å stå sammen med de andre kristne friskolene i Norge og jobbe for at vi fortsatt skal ha gode rammebetingelser for å drive skole.

Det hører med til sjeldenhetene at en skoleleder tar over jobben etter sin ektefelle. Hvilke tanker gjør den påtroppende avdelingslederen seg om det?

– Som rektor på en av Adventistskolene har jeg satt pris på jobben Nina har gjort. Hun har brukt sine styrker i jobben og jeg må bruke mine. Jeg vil nok derfor utføre jobben på en annen måte enn henne. Det er fordeler ved å ta over en jobb der man kjenner forgjengeren godt, de fordelene vil jeg prøve å utnytte på best mulig måte.

Myrdal har vært engasjert i skole og elever hele sitt yrkesaktive liv. Når han blir spurt om hva det beste med adventistskolene i Norge er, har han et klart svar.

– Det er at Gud er en del av hverdagen og at man kan snakke fritt om tro. Det er også veldig fint at skolene våre holder en høy standard og at elevene får et godt læringsutbytte.

Valgt av unionsstyret

Mellom unionens generalforsamlinger er det unionsstyret som har ansvaret for å velge medarbeidere til de valgte stillingene i Den norske union. Unionsstyret har en stående valgnemnd som for tiden består av to distriktsledere og fem styremedlemmer som ikke er ansatt i kirken. Tre av valgnemndens medlemmer har pedagogisk kompetanse. Nemnden har vært ledet av Claes Lundström, distriktsleder for Østnorsk distrikt.

Prosessen med å komme fram til en innstilling til unionsstyret har vært grundig og strukket seg over flere måneder. Innstillingen fra unionsstyrets stående valgnemnd ble vedtatt av unionsstyret i et ekstraordinært møte forrige uke.

Unionsleder Victor Marley er takknemlig for at Myrdal har takket ja til å ta på seg oppgaven som leder av skoleavdelingen.

– Vi i Norge kan være stolte av skolene våre. De gjør en fantastisk viktig jobb som til tider kan være både intens og krevende. Vi driver skolene for at barna skal vokse opp med kristne verdier også i skolehverdagen og bli utrustet til et liv i tjeneste for andre, sier Marley.

Torderød skole søker ny rektor.

Tilbake til nyhetsarkiv