Meny
Lukk
Heidi Vestbye er bibliotekar for KABBs lydbibliotek, og hun har hatt en sentral rolle i arbeidet med at KABB nå tar over ansvaret for å lese inn Bibelstudier som lydbok.
Foto: Inger Slang/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

KABB leser inn Bibelstudier

Bibelstudier får flere funksjoner og når et større publikum.

KABB (Kristent arbeid blant blinde og svaksynte) overtar ansvaret for innlesingen av Bibelstudier fra Norsk Bokforlag. I mange år har frivillige i Adventistkirken gjort en fantastisk jobb med å lese inn studieheftet. Når KABB nå overtar, blir det med profesjonell innleser, og innholdet vil nå et større publikum.

Det er Heidi Vestbye, bibliotekar ved KABB, som har sørget for å få den nye ordningen på plass, slik at Bibelstudier nå er tilgjengelig i KABBs lydbibliotek. Vestbye har arbeidet i organisasjonen i sju år og kjenner godt behovene til blinde og svaksynte. Hun er selv medlem av Syvendedags Adventistkirken i Mysen.

– Vårt lydbibliotek blir rikere ved å ha Bibelstudier på lyd, og det er flere som kommer til å bruke dette nå.

Hun forklarer at kostnadene ved produksjonen dekkes av driftsmidler KABB får via statsbudsjettet.

KABB er en tverrkirkelig og frivillig organisasjon, som arbeider for å fremme aktiv deltakelse i samfunn og menighet gjennom likestilling og bedrede livsvilkår for syns- og lesehemmede. Organisasjonen sørger for å gjøre informasjon og litteratur tilgjengelig for målgruppen.

– For oss er det viktig å gjøre materiellet lett tilgjengelig. Mange av de menneskene som bruker våre ressurser, har strevd nok i livet.

Hun påpeker at det ikke bare er blinde og svaksynte som kan bruke lydbøkene fra KABB. ME-pasienter, kreftpasienter, slagrammede og mennesker med fibromyalgi omfattes også av tilbudet.

– Hvordan skal du klare å lese bøker når du knapt orker å sitte oppreist, spør Vestbye retorisk.

Bedre funksjonalitet
Når Bibelstudier nå blir tilgjengelig i KABBs lydbibliotek, betyr det at det solide bibelstudiemateriellet i de fire kvartalsheftene, blir tilgjengelig for et bredere publikum enn dem som var abonnenter hos Syvendedags Adventistkirken. Lydfilene vil fortsatt være tilgjengelige på https://bibelstudiet.no/.

I innlesingen KABB utgir, er det økt funksjonalitet når brukerne benytter en Daisy-spiller. Disse spillerne har funksjonalitet som gjør det enklere å navigere mellom forskjellige seksjoner i stoffet. Dessuten vil Daisy-spilleren huske hvor du sluttet å lese sist du leste den aktuelle boken.

Det er Ella Gyri Groven som leser inn Bibelstudier for 2. kvartal. Hun har lang erfaring som innleser hos KABB og arbeider også som skuespiller. Hun leser med forbilledlig tydelig uttale og behagelig modulasjon i stemmen. Mange vil bli glade for å høre Bibelstudier lest av henne.

KABB har selvfølgelig Bibelen i sitt lydbibliotek. Du kan velge mellom Bibel 2011 og NO 78/85 på bokmål. Bibelen på samisk er under produksjon.

Bibliotekaren hos KABB minner om at de har hele 26 titler fra Norsk Bokforlag i lydbiblioteket, deriblant hele serien med Alfa og Omega.

For lærere er det nyttig å vite at lærebokverket Troens vei for KRLE er lest inn. Adventistkirkens skoleavdeling har bidratt betydelig til å lage bøkene, og verket benyttes i menighetsskolene. Lydbøkene fra KABB innebærer at lærere kan tilby elever med dysleksi disse bøkene som lydbok.

De som er registrert som låneberettigede i KABB sitt bibliotek, kan melde fra til Heidi Vestbye dersom de ønsker å motta Bibelstudier i abonnement. heidi.vestbye@kabb.no.

Den innleste lyden vil fortsatt være tilgjengelig for alle på bibelstudiet.no.

Tilbake til nyhetsarkiv