Meny
Lukk
Adventistkirkens ledere i de fire nordiske landene møtte ledere for kirkens lekmannsorganisasjoner til samtaler organisert av ASI Scandinavia på LifeStyleTV i Sverige 22.-24. oktober.
Foto: Silvia Pel/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

Kirkeledere møter lekmannsorganisasjoner

Samling på LifeStyleTV for å effektivisere misjonsarbeidet i Norden.

Dan Millares eier Webbtrim, et firma som utvikler websider og programvare for næringslivet. Han bruker firmaet som utgangspunkt til å støtte kirkens misjonsarbeid. Han var svært godt fornøyd med samlingen.

– Det var spesielt å møte så mange som vanligvis ikke treffes, på ett sted, sa Millares i en kommentar etter konferansen.

Leder for Adventistkirken i Norge, Victor Marley, var også godt fornøyd etter tre dager i samtaler med engasjerte ledere for lekmannsorganisasjoner i de nordiske landene.

– Samlingen var veldig nyttig for kirkens ledere i Norden. Vi har fått en bedre forståelse av hverandre, og det gir oss mulighet til å samarbeide bedre med lekmannsorganisasjonene om menighetens misjonsoppgave, sa han.

Samtaler bygger tillit

En viktig målsetting for konferansen var å bygge gjensidig tillit mellom kirkens ledelse og ledere av lekmannsorganisasjoner. Åpenhjertige samtaler både i plenum og på tomannshånd, samt aktiviteter i programmet bidro til å skape tillit.

– Som kristne burde vi være modeller for å vise hverandre tillit, men det har ikke alltid vært tilfelle i møte med lekmannsorganisasjonene, forklarte Marley, som også viste til at det i de senere år er utgitt flere bøker som understreker hvor viktig det er med tillit for at organisasjoner skal være effektive. Høy grad av tillit leder ofte til høy effektivitet.

– Denne samlingen har absolutt bidratt til å styrke tilliten mellom organisasjonene og kirkens ledelse, sa Millares. Han fortalte at han selv hadde fått en bedre forståelse for kirkens organisasjon og beslutningsprosesser, som er veldig annerledes og oftest lengre enn i private foretak.

– Private bedrifter og kirken er to helt forskjellige typer organisasjoner, kommenterte han.

Bedre kommunikasjon

Et viktig poeng som kom fram i samtalene, var behovet for bedre kommunikasjon mellom organisasjonene og kirken. Kirkeledere måtte erkjenne at de ikke har full oversikt over hvem som har ansvaret for hva i de enkelte organisasjonene og hva de arbeider med. Organisasjonslederne innrømmet på sin side at de kunne bli bedre på å informere både om egne aktiviteter og hvem som sitter med ansvaret.

– I samtalene har vi oppklart noen misforståelser som har eksistert på begge sider, fortalte Marley, og det er åpenbart at det blir lettere å holde hverandre orientert når man har truffet hverandre og kjenner hverandre.

Claus Nybo, leder av LifeStyleTV og vertskap for konferansen, var takknemlig for at både unionsledere og ledere for organisasjonene hadde prioritert å delta på samlingen.

– Dette var et viktig og positivt steg for å utvikle det samarbeidet som allerede finnes. Alle som deltok, ønsket at vi skulle møtes igjen, og da snakke mer konkret om hvordan vi kan styrke kirkens misjonsarbeid, fortalte Nybo.

Samlingen var organisert av ASI Scandinavia der Nybo har ansvaret for medlemskap. ASI Scandinavia er en organisasjon for lekfolk som driver organisasjoner eller bedrifter.

Tilbake til nyhetsarkiv