Meny
Lukk
I en tom kirkesal i Adventistkirken Ulsrud forkynte Daniel Pel Bibelens budskap om håp. Serien ble strømmet på YouTube.
Foto: Skjermdump fra Media Ulsrud

Knallsuksess med digital evangelisering

Tross stengte kirker, samlet Daniel Pel et stort publikum på YouTube.

Smittevernrestriksjonene i Oslo førte til stengte kirker i oktober. Ulsrud menighet og distriktets evangelist, Daniel Pel, lot seg ikke stoppe. De sørget for å kjøre en planlagt møteserie med direktestrømming fra kirken. Det ble en knallsuksess.

På kort varsel ble hele det annonserte opplegget endret til å bli utelukkende en serie på YouTube. Men pastor Øystein Hogganvik i Ulsrud menighet er svært fornøyd med resultatet.

Serien begynte tirsdag 27. oktober med ukentlige møter i fem uker. Vanligvis er både forkynnere og medlemmer spent på hvordan frammøtet på en møteserie blir. Denne gangen var det bare fem-seks personer til stede i den store kirken. Bare de høyst nødvendige for å avvikle sendingen.

Mange seere
På YouTube får man et eksakt tall på hvor mange som har sett hver enkelt video. Programmene ligger på Media Ulsrud. Oversikten der viser at programmet med flest visninger har 742 seere. Tre av de fem programmene har over 500 seere. Det siste programmet i serien er sett av færrest antall, med 172 seere. Men selv det laveste seertallet er godt over det antall frammøtte man kunne forventet i kirken.

Pastor Hogganvik er veldig fornøyd med hvor mange som har sett programmene.

– Jeg er helt overveldet over responsen vi har fått på Media Ulsrud, men vi bruker nettet alt for lite. Vi skulle hatt mye mer på nett, sier han.

Hogganvik er selvsagt klar over at seertallene YouTube viser, ikke sier noe om hvor lenge hver seer har fulgt med på programmet. I YouTubes programvare blir man telt som en seer dersom man har sett et program i minimum 30 sekunder.

For Daniel Pel var det første gang at han gjennomførte en møteserie uten publikum i salen. Han erkjenner at det er krevende.

– Vi må bare ta de utfordringene vi får i disse koronatidene, sier Pel.

Jesus-sentrert forkynnelse
Daniel Pel er evangelist i Adventistkirkens østnorske distrikt i tillegg til pastoransvaret han har for Hønefoss menighet. Pel er kjent for sin Kristus-sentrerte forkynnelse. Det preget også denne serien.

Møteserien hadde tittelen «Apokalypse – Den usynlige åndskampen». Med utgangspunkt i Johannes’ åpenbaring viste Pel de store linjene i Guds frelsesplan, og han la særlig vekt på håpet vi kan ha på grunn av det Jesus gjorde da han døde på korset.

– Den eneste grunnen til at vi kan få en evighet sammen med Gud, er det Jesus har gjort for oss. Jesus har tatt vår synd på seg og gitt oss frelse, sa Pel i program to.

Han pekte på at Bibelen inneholder en historie med uventede vendinger.

– Alle som så Jesus spikret opp på korset, tenkte at «Nå er det over». Men Jesus sa: «Det er fullbrakt», og seieren ble vunnet.

Pel knyttet også Bibelens håp til koronasituasjonen og hvor annerledes verden er i dag sammenlignet med hvordan verden fungerte ved innledningen av året.

– Vi er ikke alene i dette. Jesus er med oss, og han ønsker å bære oss gjennom det mørket vi går gjennom. Han er ved vår side, sa Pel.

Daniel Pel minnet seerne om at Gud ønsker å gi oss en åpenbaring av hans kjærlighet.

Du kan se serien på Media Ulsrud på YouTube.

Tilbake til nyhetsarkiv