Lukk
Foto: Den norske union / Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

Kollekt til distriktenes evangeliseringsfond

Kollekten 6. april går til distriktenes evangelismefond. Dette fondet er med på å finansiere evangeliske tiltak i distriktets menigheter. Det kan være alt fra store møteserier til mindre arrangement som har som formål å invitere søkende mennesker til å bli kjent med oss og å høre det evige evangeliet om frelsen i Jesus.

Enhver søknad om støtte vil bli behandlet i distriktets styre for godkjenning der. Sist år var det «Det gode liv» som dominerte i søknadsbunken, men det er også søknader fra NBI om støtte til annonsering i ulike medier og menigheter som driver bibelskoler for skoleelever. Matlagingskurs er også en gjenganger. Det viktige er at det er en aktivitet som er rettet mot mennesker utenfor menigheten.

Normalt vil distriktet dekke inntil 80% av budsjettet, mens 20% dekkes av menigheten som søker. Det kan hende at en annen prosent ved spesielle omstendigheter kan godtas. Dersom du som privatperson ønsker å ta et initiativ til en evangelisk virksomhet og ønsker støtte til denne, tar du kontakt med menigheten din og får deres godkjenning for initiativet. Det er menigheten som søker om støtte og som står ansvarlig for regnskap og rapport. Vanligvis vil støtten utbetales når regnskap og rapport er lagt fram for distriktsstyret for godkjenning.

Ettersom distriktsstyret vanligvis samles en gang i kvartalet, er det viktig å planlegge i god tid. Søknader må sendes på forhånd, før virksomheten settes i gang.

Søknadsskjema og rapportskjema finner du her.

Hvert år får distriktet et budsjett fra DNU til Evangeliseringsfondet. Til tider er det så mange søknader at de bevilgede midlene ikke strekker til. Derfor er din gave viktig for finansieringen av det evangeliske arbeidet. Planlegg derfor å gi et godt offer!

Tilbake til nyhetsarkiv