Meny
Lukk
Willy Aronsen og Nina Myrdal slår de et slag for at adventister skal vise sin tro i praksis og oppmuntrer alle menighetens medlemmer til å være engasjert i å formidle Guds kjærlighet til verden.
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS.

Kristen tro må vise seg i praksis

Mange må få kjenne gleden ved å vinne venner for Gud.

– Å være kristen handler like mye om hva du gjør, som hva du tenker, sier Nina Myrdal leder for sabbatsskolearbeidet i Adventistkirken. Sammen med Willy Aronsen, som leder menighetsmisjonsavdelingen, slår de et slag for at adventister skal vise sin tro i praksis og oppmuntrer alle menighetens medlemmer til å være engasjert i å formidle Guds kjærlighet til verden.

Bibelstudiene for 3. kvartal 2020 fokuserer på hvordan alle kan være engasjert i oppgaven med å vinne venner for Jesus. Alle medlemmer bør få kjenne gleden ved å være engasjert i et felles misjonsoppdrag. Serien bibelstudier som begynner i adventistkirker over hele verden første sabbaten i juli, er skrevet av evangelisten Mark Finley. Han har brukt hele sitt liv på å hjelpe tusenvis av mennesker til tro, og til å være med på å fullføre den oppgaven Jesus ga til alle kristne i misjonsbefalingen.

Som en støtte til bibelstudieheftet har Adventistkirken også gitt ut boken Alle engasjert av Alejandro Bullón. Han er født i Peru og er pensjonert evangelist. Slik Finley har vært en av adventistkirkens mest profilerte evangelister i engelsktalende land, har Bullón i mange år vært den ledende evangelisten i Adventistkirken i den spansktalende delen av verden.

Myrdal og Aronsen møtte den spansktalende evangelisten i høst på en samling for sabbatsskoleledere og misjonsledere for de to europeiske divisjonene i Adventistkirken. Møtet med Bullón gjorde inntrykk.

– Han var veldig engasjert, sier Myrdal. Hun påpeker at adventister har en tendens til å være veldig gode på den teoretiske delen av kristen tro.

– Vi adventister er flinke til å samle informasjon i hodet, men vi må sørge for at kunnskapen strømmer ned i hjertet og ut i hendene, skyter Aronsen inn.

Både serien bibelstudier og boken Alle engasjert er viktige elementer i den globale kampanjen Total Member Involvement, som på norsk går under tittelen Alle engasjert.

Høsten er stor, men arbeiderne er få, påpekte Jesus. Det er mange mennesker i våre nabolag og vennekretser som ikke kjenner Jesus og ikke har en tro på det evige livet Jesus tilbyr. Det må vi gjøre noe med. Det er den viktigste årsaken til at Adventistkirken i flere år har oppmuntret alle til å være engasjert.

Vi vil ha alle engasjert. Både liten og stor. Vi vil at alle skal være engasjert som ambassadører for Jesus. Alle engasjert for å gi et håndtrykk fra himmelen til mennesker omkring oss.

Myrdal og Aronsen håper at både boken og bibelstudiene vil bidra til at mange menighetsmedlemmer blir oppmuntret til å være engasjert i menighetens misjonsoppdrag. Så viktig mener ledelsen i unionen at dette temaet er, at unionen har sendt ut boken Alle engasjert til alle delegerte i de fire generalforsamlingene i Adventistkirken i Norge. Øvrige medlemmer bør snarest mulig bestille boken hos Norsk Bokforlag.

Både boken og bibelstudiene for neste kvartal er praktisk anlagt.

– De første fem minuttene av sabbatsskolen tredje kvartal, bør inneholde fortellinger om hva medlemmene har gjort og vært engasjert i den siste uken, sier Aronsen. Den oppfordringen er det opp til sabbatsskolelærere over hele landet som kan sørge for at blir omgjort fra ønske til realitet.

Nina Myrdal og sabbatsskoleavdelingen inviterer alle med interesse for sabbatsskolen til et inspirasjonsmøte på Zoom torsdag 25. juni kl 19.00-20.00. Da vil Myrdal sammen med Reidar J. Kvinge inspirere sabbatsskolelærere til å få maksimalt ut av studiene neste kvartal.

Tilbake til nyhetsarkiv