Lukk
Et team fra Generalkonferansens Institute of World Mission besøkte Nordnorsk distrikt i tiden 1-11. september 2023 for å hjelpe menigheten til en bedre forståelse av flerkulturelle spørsmål. Her er teamet med deltakere på helgeseminaret i Vadsø første helgen i september.
Foto: Edgar Castillo/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Kultur er alt!

Generalkonferansen bistår Nordnorsk distrikt med flerkulturelt arbeid.

Alle menigheter i Nordnorsk distrikt er flerkulturelle med medlemmer og venner fra Norge, Afrika, Asia og andre land i Europa. Da Nordnorsk distrikt fikk tilbud om besøk fra Generalkonferansens Institute of World Mission (IWM) som en del av deres tilbud om hjelp til evangelisering, gikk vi inn i en prosess for å avklare behov og forventinger til hverandre.

De som arbeider i IWM er blant Adventistkirkens fremste når det gjelder kultur og kommunikasjon. Alle misjonærer som sendes ut i Adventistkirkens regi, må gjennom et obligatorisk kurs i kultur og kulturforståelse med ressurspersoner fra IWM.

Teamet fra IWM med sju personer under ledelse av Oscar Osindo, ankom Vadsø 1. september. I Vadsø var det et helgeseminar, før reisen gikk videre til Alta. Til seminaret i Alta mandag kveld kom det også en gruppe fra Hammerfest. Reisen gikk videre til Tromsø med et seminar over to kvelder, samt formiddagssamlinger med de ansatte i NND. Besøket ble avsluttet med leder- og inspirasjonstreff på Sommerfryd 8-10. september.

Samtidig med undervisningen for de voksne var det eget program med samme tema for barn i skolealder og tenåringer, tilpasset deres situasjon og modenhet.

På kveldseminarene var presentasjonene, rollespill, gruppesamtalene og øvelsene mer kortfattet enn helgeseminarene i Vadsø og Sommerfryd. I løpet av uka ble disse temaene tatt opp:

  • Hva er kultur? Hvordan påvirkes vi av vår kultur?
  • Kommunikasjon når vi kommer fra forskjellige kulturer.
  • Hvordan påvirker det å være flyktning forholdet til Gud, egen familie og menighet?
  • Hvordan kan vi som “vertsland” og “vertsmenighet” være til støtte og hjelp?
  • Hvordan kan vi være en menighet med mange kulturer, et bønnens hus for mange folk?

Kultur er alt! Kultur er blant annet språk, kroppsspråk, måten vi kler oss, hvordan og hva vi spiser, hilser på hverandre, går, og hvordan vi oppfører oss overfor hverandre. Kultur er som et kart som viser oss veien gjennom livet. Kultur er “brillene” vi ser verden igjennom.

Kultur kan også sammenlignes med et isfjell. Den øverste og synlige delen av isfjellet er våre handlinger, men kultur er mer enn handlinger. Den delen av isfjellet vi ikke ser, under havets overflate, er størst. Våre kulturelle verdier er som den nederste delen av isfjellet. De er ikke synlige, men våre (synlige) handlinger bestemmes og styres av våre kulturelle verdier.

Et eksempel: Verdien respekt er viktig i alle kulturer, men den blir uttrykt på forskjellige måter. I norsk kultur viser vi respekt for hverandre ved å ha øyekontakt når vi snakker sammen, og det oppfattes som uhøflig og respektløst å se ned eller bort under en samtale. I andre kulturer ser man ned i samtale med en person man vil vise respekt. En handling som i en kultur er et uttrykk for respekt blir oppfattet som respektløs i norsk kultur. Om man ikke er klar over denne forskjellen kan det bli en kulturkollisjon.

Noen kulturer er individorientert, andre er gruppeorientert. I noen kulturer er selve hendelsen viktigere enn klokkeslettet. For eksempel, det viktige er ikke å komme i tide, men å være til stede på festen. Noen kulturer er oppgaveorientert, andre er mer opptatt å bygge relasjoner.

Om vi ikke er kar over disse forskjellene, kan de skape friksjon og konflikt. Får å unngå friksjon og konflikt er det viktig å bli kjent med hverandres kultur og ikke dømme.

– Vi som kommer som gjester i en annen kultur må tilpasse oss vertskulturen, sa Osindo.

– Helgeseminaret dekket behov vi har. De som kom, kjente seg igjen i det som ble sagt. Mange hadde aha-opplevelser. Jeg trodde jeg visste en del om å være sammen med folk fra andre kulturer, men det var mye læring for meg også, forteller Hilde T. Huru, forstander i Vadsø menighet

Distriktsleder Tom Angelsen tilføyer:

– Jeg er takknemlig for IWMs besøk. Oscar Osindo og teamet fra IWM viste oss et bilde av en Gud som elsker mangfold. De minnet oss på at vi som adventister har et særskilt ansvar til å forstå andre kulturer siden de tre englebudskapene er for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk (Åpenbaringen 14,6).

Mange av oss har fått øyene opp for hvordan kulturforskjeller gjør at vi kan misforstå hverandre, men enda mer, vi har lært hvordan våre forskjeller kan berike. Sammen kan vi vi være et bønnens hus for mange folk, mens vi ser fram til dagen da vi vil stå sammen foran Jesus, i «en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål» (Åpenbaringen 7,9)

Tilbake til nyhetsarkiv