Meny
Lukk
Elever fra Rosendal skole markerte sin motstand mot Regjeringens budsjettforslag for 2024 om å kutte i overføringene til kombinerte barne- og ungdomsskoler drevet av private.
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

La friskolene leve!

Tusenvis demonstrerte mot Regjeringens budsjettkutt for friskolene.

– Regjeringen har tatt på høreapparatet og hørt deres rop, sa stortingsrepresentant Olaug Bollestad (KrF) da hun holdt appell under markeringen foran Stortinget onsdag mot Regjeringens budsjettforslag om å kutte i statsstøtten til friskolene.

Bare minutter før markeringen begynte ble det kjent at Kunnskapsdepartementet varsler et ønske om dialog med privatskolene, og at de foreslåtte kuttene i tilskudd til privatskolene skal «vurderes på nytt i revidert nasjonalbudsjett våren 2024».

Jostein Myrdal, avdelingsleder for skole i Adventistkirken, sto på Løvebakken for å være med på markeringen utenfor Stortinget da han fikk meldingen om den nye vendingen i saken. Han var glad for meldingen, men samtidig bekymret for at det ikke er klart hva departementets nyhetsmelding innebærer.

Nyhetssaken på departementets hjemmeside sier at endringene som ligger i statsbudsjettet, vil bli gjennomført. Så vil Regjeringen sette ned en arbeidsgruppe med representanter for privatskolene. Arbeidsgruppen skal vurdere behovet for endringer i tilskuddsmodellen for privatskolene.

– Omleggingen til ny tilskuddsmodell gjennomføres som planlagt, men i lys av arbeidsgruppen skal vi vurdere justeringer allerede i revidert nasjonalbudsjett våren 2024, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ifølge departementets nettside.

Utenfor Stortinget onsdag var demonstrantene tydelige i sine synspunkter. De vil at Regjeringen dropper kuttforslaget nå.

Elever, lærere og foreldre fra mange skoler hadde møtt fram på Eidsvolls plass foran Stortinget for å markere sin misnøye med Regjeringens forslag om dramatiske kutt i tilskuddene til private skoler. Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

Hold Regjeringen i ørene

Bollestad oppildnet demonstrantene med morsomme spissformuleringer og sa at privatskolene ikke måtte hvile, selv om dagen hadde begynt med positive meldinger. Tvert om mente hun at privatskolene måtte henge på Regjeringen som en klegg.

– Hvis dere holder Regjeringen i ørene, skal jeg klype den ørene, sa hun til jubel fra hundrevis av skolebarn, lærere og foreldre med fargerike plakater.

Tilskudd til private skoler utregnes etter en modell med forskjellige faktorer. Og det trengs relativt god kjennskap til både skoledrift og finansieringsordningen for å forstå det Kunnskapsdepartementet skriver om tilskudd til private skoler i forslaget til statsbudsjett for 2024.

Skoler med både barneskole og ungdomsskole har fått en kompensasjon for såkalt smådriftsulemper. Det har de fått for både barneskolen og ungdomsskolen. I budsjettforslaget legges det opp til at denne kompensasjonen kun gis en gang, ikke to, til kombinerte barne- og ungdomsskoler. Ordningen skal gjelde fra høsten 2024 og innfases over fem år. Med dette kuttet vil staten redusere tilskuddene til privatskolene med 49 millioner første året og til sammen 548 millioner når den nye finansieringsmodellen er helt innført i 2028.

For mange av privatskolene vil en reduksjon i offentlige tilskudd i denne størrelsesorden bety at det ikke vil være mulig å drive videre.

– Hvis dette skjer, vil vi miste et lite, men veldig viktig supplement til den offentlige skolen, sa stortingsrepresentant Margret Hagerup (H) under sin appell foran Stortinget.

I et intervju etter sin appell sa Bollestad at hun er opptatt av at friskolene må slippe å bruke hvert eneste budsjett som legges fram, til å lure på om de overlever neste skoleår.

– Det er ikke rett for foreldrene, ikke rett for barna våre, og det er ikke rett for det norske samfunnet, sa hun.

Elever, ansatte og foresatte ved Vatneli skole deltok på arrangementet i Stavanger da friskolene markerte sin motstand mot Regjeringens budsjettforslag for 2024 om å kutte i overføringene til kombinerte barne- og ungdomsskoler drevet av private. Foto: Bjørn Knutsen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

Demonstrasjoner over hele landet

Tolv steder i landet ble det arrangert markeringer for å vise motstand mot Regjeringens forslag til kutt i tilskuddene til friskolene.

Elever, ansatte, foresatte og andre støttespillere fra Vatneli skole i Sandnes møtte opp i byparken i Stavanger og deltok på markeringen der. Det samme gjorde folk fra Møllebakken skole i Bergen på demonstrasjonen der. Ifølge Bergens Tidende hadde 1000 demonstranter møtt opp på Torgalmenningen for å si nei til kutt i støtten til friskolene. FAU ved Ekrehagen skole i Tromsø var medarrangør for demonstrasjonen ved rådhuset i Tromsø. Skolen stilte med en fyldig tropp og hørte blant annet FAU lederen ved skolen, Lena Ingilæ Landsem, holdt appell.

Friskolenettverket i Trondheim var sammen om et arrangement på torget i byen. Der var det både musikk og appell. Fredrik Myklebust, rektor ved Nidelven skole, regner anslår at det var 400 personer med på markeringen.

Det var demonstrasjoner disse stedene: Oslo, Askim, Arendal, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Knarvik, Ålesund, Trondheim, Stjørdal, Tromsø og Nordreisa.

Tilbake til nyhetsarkiv