Meny
Lukk
ADRAs visjon er en verden uten urettferdighet og fattigdom der hvert individ kan utøve sin rett til å nå sitt potensial og leve et verdig liv.
Foto: ADRA

Læringspakka gir muligheter for barn

Gi en mulighet!

ADRA tilbyr hele året en gavebutikk der man kan kjøpe kort som man igjen gir til andre – og dermed støtter bestemte deler av arbeidet. ADRAs kort er noe mye mer enn symbolkort, for pengene øremerkes det arbeidet som beskrives konkret i selve kortet. Det nye kortet i år heter «læringspakka». Pengene fra dette kortet vil komme godt med i arbeidet med å gi utdanning til lærere og barn i Sør-Sudan.

«Vi ser at det er flere unge familier og unge mennesker som kjøper gavekort hos ADRA,» sier kommunikasjonssjef Gry Haugen. «Vi kan ikke vite nøyaktig hvordan gavekortene brukes i de enkelte familiene, men ønsket og håpet er at noen knytter kortene til meningsfulle samtaler rundt bordet – om for eksempel hva det vil si å forvalte, og hva det vil si å gi. Barna får muligheten til å forbinde noe annet med jul enn et pakkeberg til oss selv under juletreet. Det gir en positiv familieidentitet og gode minner.»

Nesten dobbelt så mange barn går på skole i dag enn ved årtusenskiftet. Det er fint! Men bildet slår sprekker når vi vet at det fortsatt er ca. 60 millioner barn som står uten skoletilbud. Halvparten av disse barna lever i land med kriser, krig og konflikt. Mange får avbrutt skolegangen fordi de må flykte. I tillegg skulle 200 millioner ungdommer fått lov til å fullføre ungdomsskole og videregående skole. Ekstrem fattigdom stenger for læring og muligheter – og leder barna dypere inn i fattigdomsspiralen. Forskjellene øker, og livskvaliteten trues. At barn går på skolen er heller ingen garanti for at de lærer noe der. 250 millioner barn kan ikke, etter fire år på skolen, lese enkle setninger eller regne enkle mattestykker. Det er derfor videreutdanning av lærere er så viktig.

En oversikt over alle ADRAs gavekort finner du her: www.adranorge.no/butikk.

Gavekort kan kjøpes døgnet rundt! Kjøper du et virtuelt gavekort, får du en pdf på dagen som du kan printe ut selv. Men ikke vent!

Tilbake til nyhetsarkiv