Meny
Lukk

Ledertreff ØND, 17.-19. september

Ledertreffet på Halvorsbøle fokuserer på DNUs handlingsplan.

Ledertreffet i år vil fokusere rundt DNU sin handlingsplan for inneværende periode. Selv om vi som distrikt ikke har hatt mulighet og ta et felles vedtak for handlingsplanen så har ØND-styret arbeidet for å tilrettelegge den til å også gjelde oss. Derfor vil vi ved årets ledertreff spesielt legge vekt på, inspirere og gi praktisk undervisning for å utruste de i menigheten som har oppgaver som handler om diakoni, omsorg, misjon og evangelisasjon.

Praktiske opplysninger

Adventistsamfunnet dekker oppholdet for deltakerne.

Deltakere får dekket reiseutgifter ut over kr. 500, oppad begrenset til kr. 1.000 per person, utregnet etter rimeligste/mest hensiktsmessige transportmulighet.

Ved bruk av bil dekkes kr. 1,50 per km. samt bompenger og fergebillett ut over egenandel på kr. 500 per bil. Støtten begrenses til hva som ville bli gitt i støtte til samtlige i bilen dersom de valgte offentlig transportmiddel.

Dersom lokal pastor bruker bil til arrangementet, anbefales deltakere å reise sammen med pastor som får dekket kostnadene over sitt reisebudsjett.

Reiseutgifter som ikke dekkes av distriktet, anbefales deltakerne å søke lokalmenigheten om å få dekket. Den lave satsen per km er ikke ment å dekke alle kostnader ved bilholdet.

Påmelding

Send inn påmelding til solveig.krusholm@adventist.no innen 13. september. Har du matallergier, opplys om dette sammen med påmeldingen.

Covid – 19

Jeg har vært i samtale med Jevnaker kommune angående de eventuelle restriksjoner som gjelder ved et slikt arrangement i deres kommune. Som situasjonen ser ut i dag følger de de nasjonale retningslinjene for samlinger som denne og det innebærer at vi, siden vi leier lokalene på Halvorsbøle kan være opp til 100 personer. Dette under forutsetning at de generelle retningslinjene for smittevern også følges under oppholdet.

Mange av dere som kommer er sikkert allerede vaksinert. Men det man ville vi spesielt skulle ta høyde for var å være restriktive med å invitere de som eventuelt kommer fra en kommune eller område med et høyt smittetall.  Dette er noe dere må tenke på før dere sender inn påmeldingen.

Sammen klarer vi dette fint og jeg ber at vi også under vårt opphold på Halvorsbøle tar dette med Covid-19 på alvor.

Program kommer

Vi holder på å jobbe med å ferdigstille programmet for helgen. Mye er allerede på plass og så fort det er klart sender vi ut det til dere!

Tilbake til nyhetsarkiv