Meny
Lukk
Anett Andersen var en av dem som tok ordet under debatten om likebehandling ved generalforsamlingen til Den norske union fredag 27. mai 2022.
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Likebehandling: Forventet resultat i unionen

Sterk støtte til forslagene om likebehandling av kvinnelige og mannlige pastorer.

Unionens generalforsamling stemte med overveldende flertall for at Adventistkirken i Norge skal arbeide for likebehandling av pastorer, bruke ansettelseskategorier som er likeverdige, samt at man ikke skal ordinere pastorer.

Etter tilsvarende sterke vedtak i de tre distriktene i Adventistkirken, var resultatet som forventet. Saken om likebehandling var en av de viktigste sakene på agendaen under generalforsamlingen til Den norske union i Adventistkirken 27.-29. mai.

De 100 delegatene til unionens generalforsamling førte en verdig og saklig samtale om temaet. Flere av dem som var til stede, merket seg at et flertall av de delegatene som talte til saken, var kvinner.

Liv Fønnebø er medlem av unionsstyret. Hun stilte et retorisk spørsmål i sitt innlegg.

– Hva tenker Generalkonferensen er det verste som kan skje ved å likebehandle?

Pastor May Anette Tallini fra Tyrifjord var opptatt av terminologien menigheten bruker om den anerkjennelsen menigheten gir. Hun mente at innsettelse har for sterke assosiasjoner til å havne i fengsel. Derfor la hun fram et konkret forslag til å benytte begrepet «velsignelse til tjeneste».

– Begrepet velsignelse til tjeneste klinger godt. Det er også en bibelsk modell, siden Jesus velsignet disiplene, sa hun.

Myuki Andvik fra Tyrifjord menighet framholdt at vi som menighet både må følge kirkens regelverk og likebehandle. Hun mente at linjen unionen hadde valgt, ikke er klok.

– Vi gjør oss selv en bjørnetjeneste ved ikke å rapportere inn pastorene i henhold til regelverket.

John Hernehult fra Kongsberg menighet var urolig for den framgangsmåten unionen hadde valgt. Han mente at kulturen fikk for stor vekt på bekostning av det bibelske.

– Det er vanskelig å stemme for disse forslagene. Jeg tror det kan åpne dører til noe vi ikke har oversikt over.

Hilde Huru fra Vadsø menighet og medlem av både unionsstyret og styret for Trans-Europeisk Divisjon, snakket i sitt innlegg om det regelverket kirken drifter etter. Hun sammenlignet dem med klubbregler.

– Slik en skyskraper må ha et fleksibelt reisverk, for ikke å klappe sammen i første storm, må vår kirke også ha fleksible regler, sa hun.

Linda Helen Ness fra Lofoten snakket også om kirkens administrative regler.

– Det er viktig å skille mellom Guds regler og menneskeskapte regler. Kirkens praksis rundt ordinasjon er en menneskeskapt regel. Jeg føler Generalkonferensen har en policy som ikke er i harmoni med skriften.

Anne-Siri Gustafsson, pastor i Lofoten, påpekte at det vi gjør her i Norge, har en positiv innflytelse langt ut over landets grenser.

– Kanskje er det ei lita jente et eller annet sted i verden, som kan tro at veien er åpen til at hun kan bli pastor, dersom hun kjenner Guds kall.

Kenneth Bergland, pastor i Vesterålen, sa at unionen kunne ha valgt andre måter å håndtere situasjonen da verdenskirkens generalforsamling vendte tommelen ned for at de enkelte divisjonene kunne avgjøre ordinasjonsspørsmålet i sine områder. Bergland ønsket seg en enda mer radikal løsning enn den unionen valgte. Selv leverte han inn sitt ordinasjonsbevis.

– Unionens vedtak er problematisk, fordi det begrenser seg til mannlige og kvinnelige pastorer, og dermed opprettholder en hierarkisk tenkning i ordinasjonsspørsmålet, sa han og la til at unionen trolig kunne gjort et veivalg som var mer bibelsk og kanskje kunne ført til en mer konstruktiv samtale internasjonalt.

Anett Andersen fra Kristiansand gikk på talerstolen og pekte på at den forskjellsbehandlingen kirken praktiserer internasjonalt overfor kvinner har konsekvenser som blant annet fører til vold i hjemmet.

– Vi er ikke først og fremst et kirkesamfunn, men en grasrotbevegelse, og vi må ha Bibelen som grunnvoll, og vi må tørre å se prinsippene i den.

Avstemningen viste at hele 86,2 % av de som stemte, sa ja til at unionen skulle fortsette arbeidet med likebehandling av pastorene.

Unionsleder Victor Marley var takknemlig for den tydelige tilbakemeldingen fra generalforsamlingen og for den gode tonen debatten ble ført i.

– Disse resultatene gir oss ro til å arbeide med det viktigste, nemlig evangelisering. Dette er godt for kirken, for misjonen og for ungdommene våre, sa Marley i en kommentar.

Her følger avstemningsresultatene:

Forslag til vedtak 1.

Generalforsamlingen i Syvendedags Adventistkirken – Den norske union pålegger styret og administrasjonen i unionen om å arbeide for at kvinnelige og mannlige pastorer skal behandles likt med hensyn til rettigheter og plikter.

Ja: 75, Nei: 12.

Forslag til vedtak 2.

Generalforsamlingen i Syvendedags Adventistkirken – Den norske union pålegger styret og administrasjonen i unionen om å arbeide ut fra at kvinnelige og mannlige pastorer IKKE skal tildeles like rettigheter og plikter.

Ja: 11, Nei: 83.

Forslag til vedtak 3.

Generalforsamling i Syvendedags Adventistkirken – Den norske union godkjenner at norske pastorer inndeles i kategorier som gir like rettigheter og annerkjennelse inntil Generalkonferansen vedtar et regelverk som ivaretar likebehandling av kvinnelige og mannlige pastorer.

Ja: 71, Nei: 16.

Forslag til vedtak 4.

Generalforsamlingen i Syvendedags Adventistkirken – Den norske union pålegger styre og administrasjon i unionen om å dele norske adventistpastorer inn i kategorier (credentials) som er i samsvar med regelverket vedtatt i Generalkonferansen, selv om dette gir ulike rettigheter til mannlige og kvinnelige pastorer.

Ja: 19, Nei: 69.

Forslag til vedtak 5.

Generalforsamlingen i Syvendedags Adventistkirken – Den norske union godkjenner at det ved forbønnshandlingen ved innsetting av pastorer i DNU, brukes ordet innsettelse for både kvinnelige og mannlige pastorer i stedet for ordet ordinasjon. JA / NEI

Ja: 71, Nei: 16.

Forslag til vedtak 6.

Generalforsamlingen i Syvendedags Adventistkirken – Den norske union vedtar at det ved forbønnshandlingen ved innsetting av pastorer i DNU, brukes ordet ordinasjon for menn og innsettelse for kvinner. JA / NEI

Ja: 14, Nei: 72.

Tilbake til nyhetsarkiv