Lukk
Harald Giesebrecht, med ansvar for barne og ungdomsarbeidet i SABU, forteller i intervju med Nina Myrdal at menigheten også er en familie, og er det beste stedet til å øve seg i kjærlighet og tilgivelse.
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

Menigheten som familie

Familiebegrepet er i Det nye testamente den viktigste beskrivelsen av hva menighet er.

I perioden april til juni 2019, fokuserer bibelstudieheftet på familien. Da er det naturlig å spørre: hva er en familie? Ett sted å finne svar er i Norsk Akademis ordbok. Der kan man lese at en familie er «en husholdning med to eller flere medlemmer, især om foreldre og barn.» Ifølge samme ordbok er en kjernefamilie «en familie som består av mor, far (evt. to voksne av samme kjønn) og eventuelle barn (både egne og adopterte).» Dette er til forskjell fra slektsfamilie og storfamilie.

Definisjon
Det hevdes ofte at familien er den viktigste byggesteinen i samfunnet. I artikkel 16 i menneskerettighetene står det blant annet følgende: «Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse.» I Adventistkirken er vi opptatt av familier; vi har en egen barne- og familieavdeling. Harald Giesebrecht, som er pastor, jobber i SABU. Han har ansvar for arbeidet som er spesielt rettet mot familier. Jeg ønsket å finne ut om han med sitt fokus har noen perspektiver å tilføye bibelstudiet dette kvartalet.

Giesebrecht mener at familien er noe av det viktigste vi har, ikke minst fordi tilbakemeldingene som gis der, er med på å definere hva du tenker og føler om deg selv. I familien blir du sett; de andre familiemedlemmene kjenner deg ut og inn og det er her du har muligheten til å oppleve ubetinget kjærlighet. Bibelen lærer oss at familien er hellig. Den ble skapt til å reflektere guddommen og har øverste prioritet etter Gud. Kjærlighet som reflekterer Gud er agapekjærlighet. Det er en kjærlighet som elsker uansett, som er trassig og ikke gir seg. Når han får spørsmålet om hva som er det fineste i en familie sier han: «Kjærlighet. Og kjærlighet er sin egen lønn.» Han tilføyer at menigheten er det beste stedet å øve på kjærlighet og tilgivelse.

Menigheten er også familie
Men alle har ikke den familien de ønsker seg. Noen er skilt, mens i andre familier har man opplevd dødsfall, og noen har kanskje ikke funnet seg en partner og er enslig. «Hva med dem», spør jeg? Svaret fra Harald kommer med det samme. Menigheten er også familie. Den kan på mange måter fungere som en reservefamilie og kan ofte gi mennesker det den naturlige eller biologiske familien ikke evner å gi. Bibelen kaller oss i menigheten for brødre og søstre, vi er alle Guds barn og har Gud som vår Far. Det er meningen vi skal ta dette språket på alvor. Familiebegrepet er i Det nye testamente den viktigste beskrivelsen av hva menighet er. Jesus lovet de som måte forlate familien sin at de i menigheten skulle få 100 ganger så mye igjen, i dette livet. Giesebrecht utvider på denne måten definisjonen på en familie. Familien er ikke bare kjernefamilie, eller storfamilie. Familie er også menighet.

Bibelfamilien som i oppveksten gjorde størst inntrykk på Giesebrecht er den vi finner i fortellingen om foreldreløse Hadassa (som senere fikk navnet Ester). Han beundrer onkelen hennes, Mordekai, som tok vare på henne. Han nevner også en annen familie hvor det ikke bare var idyll, nemlig Jesus sin familie. Det kan ikke ha vært lett å være Maria, og hun og Josef gav opp status, rykte og posisjon for å være mamma og pappa for Jesus. Det er inspirerende.

Harald har selv kone og tre barn. Jeg spør om troen har vært til hjelp for ham og hans familie. Han svarer at troen er et sted å hente kraft, inspirasjon og verdier. Harald øver selv på å vise kjærlighet i familien og i andre fellesskap. Giesebrecht oppfordrer oss alle til å trene på dette. Videre forteller han at SABU ønsker å være til hjelp for familier. SABU har forskjellige ressurser som kan hjelpe familier å gjøre troen levende i hverdagen. «Sjekk hjemmesiden vår», sier han. Der er det informasjon om materiell, arrangementer, kurs og annet som er utviklet for å hjelpe og styrke troen i familier. Han nevner også sommerstevnet (påmeldingsfrist 31.05) og sier at det ellers bare er å ta kontakt, send e-post eller ringe.

Tilbake til nyhetsarkiv