Meny
Lukk
Fv.: Roger Robertsen-tidligere leder for israelfeltet, Kirsten Robertsen, Marianne Aune, Kjell Aune-tidligere leder for Midtøsten unionen, Marcia McEdwards, Rick McEdwards-leder for Midtøsten og nordafrikansk union (MENA).
Foto: Johnas Singo

Misjon 10/40-sabbat i Sandefjord

Evangeliet har fremgang i Midtøsten.

«Vær modige og sterke, alle dere som venter på Herren» (Salmene 31:25).

Med denne bibelteksten som overskrift, ble Misjon 10/40-sabbaten i Sandefjord gjennomført 24. August.

Disse sabbatene, der fokus settes på evangelisering i 10/40 vinduet, viser klart at historiene vi leser om i Bibelen i Apostlenes Gjerninger, fremdeles skjer. Guds Ånd er i virksomhet, Jesu ord blir åpenbart, mennesker kommer til tro, en etter en, fordi Gud er den samme i dag som i går.

Konkret fikk forsamlingen høre om dette gjennom Roger Robertsen, hjemvendt misjonær i Israel, og Rick McEdward, som fremdeles leder arbeidet i Midt-Østen og Nord-Afrika.

I Israel har nedgang blitt til vekst, og nye forsamlingslokaler er anskaffet og innviet (Haifa og Tel Aviv). De unge viser frimodighet og vitner om sin tro. Unge kvinner med muslimsk bakgrunn våger å ta et standpunkt for Jesus ved å ta dåp.

I Nasaret har menigheten en pastor med muslimsk bakgrunn. Han ble neste slått ihjel, men stod støtt i stormen, og familien er ikke lenger fullt så fiendtlig innstilt.

Roger avsluttet sin presentasjon ved å vise til hvordan Paulus så på sitt eget folk. Evangeliet og frelsen kommer fra jødene. Frelsens jordiske fokuspunkt ligger i Jerusalem. Vi skylder jødene å gjøre det vi kan for at grenen som ble brukket av, kan bli podet inn igjen på vintreet.

Rick McEdward fortsatte der Roger slapp, ved å vise til enkeltmenneskers møte med en levende Gud. Når mennesker møter Gud, blir livet nytt. Som da den tidligere pastoren fra Sør-Amerika startet en bedrift for å resirkulere avfall. Han fulgte Guds kall og kom til Kairo, en by som svømmer i søppel. Når denne mannen dag etter dag, møysommelig samler, rydder og sorterer søppel, vekker det oppmerksomhet, respekt og beundring i den lokale befolkningen.

Vår skole, Nile Union Academy, er som en oase i bydelen litt nord øst for Kairo sentrum. Elevene ved denne skolen har også fått midler fra Misjon 10/40 til sitt kolportasjeprogram.

Libanon er et land der 1/3 av befolkningen er flyktninger, hovedsakelig fra Syria. Dette gjør at flyktningene i stor grad må klare seg selv, uten mye hjelp fra myndighetene. Adventist Learning Center (ALC) som ligger i Beirut, støttes av både ADRA og Misjon 10/40. ALC har bidratt til å gi både barn og voksne en bedre hverdag. Barna får undervisning, og på sabbaten samles flere familier til bibelstudium.

Historien om Omar gikk til hjertet på de aller fleste. Mannen som var syk og ute av stand til å forsørge sin egen familie, var i ferd med å gi opp. Men han hørte Guds stemme så tydelig, med løfte om hjelp. Hjelpen kom på merkverdig, men mektig vis. Han forstod at Jesus er Herre og Gud, og i dag er han en aktiv deltaker i bibelstudiene som skjer ved ALC.

Arrangementet er et samarbeid mellom menigheten i Sandefjord og Misjon 10/40. Årets samling var den 12. i rekken. Et eget ettermiddagsprogram for barna med Hanne Lise Vik var også et kjærkomment avbrekk for de små. Sol og varme ute, god mat, og inspirerende forkynnelse sammen med vakker musikk gjorde denne dagen til et åndelig høydepunkt for mange.

Tilbake til nyhetsarkiv