Meny
Lukk
Victor Marley intervjuer lederen for Adventistkirkens arbeid i Nord-Asia, pastor Si Young Kim, ved årsmøtet for Østnorsk distrikt.
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

Misjon er topp prioritet i spisepinnedivisjonen

Hvert år organiserer menighetene en misjonsdag der alle engasjeres i å vitne på gater og streder.

Misjon står øverst på agendaen for adventister i Nord-Asia. Det understreket den administrative lederen for Adventistkirkens arbeid i regionen som inkluderer Kina, Nord-Korea, Sør-Korea, Japan, Taiwan og Mongolia.

Alle landene har forskjellige språk, men to ting forener disse adventistene: Alle er engasjert i misjon og de bruker spisepinner.

– Derfor omtales vår divisjon som spisepinnedivisjonen, sa pastor Si Young Kim, president for Northern Asia-Pacific Divisjon da han talte til forsamlingen under årsmøtet for Østnorsk distrikt. Pastor Kim ledet en delegasjon på 18 personer fra sitt område på en reise i Trans-Europeisk Divisjon. Reisens hensikt er å lære om kirkens arbeid i en annen region. Norge var første stopp på reisen som også inkluderer besøk i Danmark og England.

Nord-Asia divisjonen er en administrativ enhet i Adventistkirken, og den omfatter en befolkning på 1,6 milliarder mennesker. Det representerer 23 % av verdens befolkning, og av disse er bare fire prosent kristne. Kristen misjon står åpenbart overfor store utfordringer i et slikt område. Pastor Si Young Kim nevnte de tradisjonelle religionene som shintoisme og buddhisme samt sekulariseringen, som de viktigste faktorene for den lave andelen kristne i disse landene.

Toppstyrte mål har ingen kraft.

Men adventistkirkene i regionen gjennomfører målrettede tiltak for å inspirere til kristen tro. Hvert år organiserer menighetene en misjonsdag der alle engasjeres i å vitne på gater og streder. Slike tiltak gir alltid resultater. I 1991 tok regionsledelsen initiativ til kampanjen «Tusen misjonærer». Målet er å utruste og utsende 1000 misjonærer hvert år. Gjennom dette programmet blir ungdom engasjert i misjon og skjermet fra verdslige farer, de bidrar til å utbre adventbudskapet og de styrker lokale menigheter.

Divisjonen benytter seg også aktivt av en gruppe unge sangere som yter ettåringstjenste i misjonskoret «Golden Angels», i evangeliseringsarbeidet.

Søndag formiddag var delegasjonen fra Nord-Asia til stede ved innledningen av unionens styremøte. Der utvekslet det norske styret tanker om evangelisering med de asiatiske gjestene. Unionsleder Victor Marley ville gjerne vite mer om de konkrete målsettingene asiaten satte seg.

Divisjonslederen understreket at de konkrete målsettingene var et resultat av innspill fra alle de lokale menighetene.

– Alle mål må komme fra grasrota. Toppstyrte mål har ingen kraft, sa pastor Kim.

Divisjonens sekretær, pastor Yutaka Inada fra Japan, kunne fortelle at man i Japan bruker en organisasjonsmodell med avdelingsledere for unionen og distriktene ansatt på unionsnivå. Dette er inspirert av den norske modellen.

– Vi kaller den bare for den norske modellen, sa pastor Inada.

Tilbake til nyhetsarkiv