Meny
Lukk
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

Nemder for 2020 på plass

Innstillingsnemdene har levert sine lister.

Vi har nå komplette lister for diverse nemder som er opprettet ifm Generalforsamlingene 2020 i nordnorsk distrikt (NND), vestnorsk distrikt (VND), østnorsk distrikt (ØND), samt Den norsk union (DNU).

 

Valgnemd for NND
Unionsleder
Linda Ness
Adelinn Fønnebø
Evelyn Robertsen
Torbjørn Halvorsen
Gunn Svendsen
Ann Oshaug Christiansen
Bjørn Yngvar Nordvåg
Sandy Shine
Svein Hansen
Marius Jensen
Møtes 1. desember 2019

Valgnemd for VND
Unionsleder
Rebekka Hernehult
Bjørn Eivind Holm
Benny Blomkvist
Anett Andersen
Anne Beate Andersen
Torbjørn Fors
Grete Aaserud
Robert Hansen
Suppleanter:

  1. Kjell Knutsen
  2. May Anette Tallini

Møtes februar 2020

Valgnemd for ØND
Unionsleder
Geir Dunseth
Ruth Dyresen
Aregash Eshete
Eirin Fagerås
Jan Fossum
Roald Guleng
Rene Havstein
Linnea Helgesen
Bent Joro
Jostein Myrdal
Daniel Pel
Karoline Stølen
Møtes februar 2020

Valgnemd for DNU
Raafat Kamal – TED
Jonas Edvardsen – pastor ØND
Arne-Kristian Andersen – pastor VND
Kenneth Bergland – pastor NND
Karoline Stølen – ØND
Linnea Helgesen – ØND
Linndis Rasmussen – ØND
Alf Magne Foss – ØND
Anne May Gjedrem Lie – VND
Ragnar Holm Aasan – VND
Hilde Huru – NND

Vedtekstnemd DNU 2020-2025
TEDs organisasjonssekretær
DNUs organisasjonssekretær
Miyuki Andvik (ØND)
Bjørn Knutsen (VND) – videreføring fra forrige vedtekstnemd
Hilde Huru (NND)
Disse ble stemt over og fikk flertall.

Nemd som skal behandle forslag til vedtak under DNUs GF 2020
Leo Swenson
Birgit Philipsen
Atle Haugen
Robert Hansen

Tilbake til nyhetsarkiv