Lukk
Generalsekretær Øyvind Haraldseid i Bibelselskapet presenterte Bibel 2024 under et arrangement på Litteraturhuset 13. mars.
Foto: Atle Haugen / Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

Ny oversettelse: Bibel 2024 lansert

Tretten år etter forrige norske oversettelse, lanserte Bibelselskapet den 13. mars Bibel 2024 på Litteraturhuset i Oslo.

En stor forsamling av interesserte fra kirke- og samfunnsliv fylte Wergelandssalen. Det var med stor stolthet generalsekretær i Bibelselskapet, Øyvind Haraldseid, gjorde rede for den nye oversettelsens plass i historien av norske oversettelser.

Bibel 2024 er en såkalt mellomutgave av Bibelen, en oppdatering av 2011 utgaven. Den neste store oversettelsen er planlagt til 2040.

– Takk, Gud, for pandemien, sa leder av utvalget med ansvar for oversettelsen, professor Jorunn Økland, med glimt i øyet da hun presenterte arbeidet. Nedstengingen hadde gjort det mulig å sette av mer tid til å komme gjennom alle de forslagene til endringer av 2011-oversettelsen som er kommet inn fra alle kanter. Oversetterne har gått nøye gjennom alle forslag og vurdert dem opp mot både originalspråkene, oversettelsestradisjonene og de nyeste fragmentene som er funnet av tekstene, blant annet Qumran-skriftene.

– Bibelen må oversettes jevnlig fordi språket forandrer seg, understrekte hun. Noen av endringene har allerede vært grundig diskutert i de kristne avisene. Flere steder hvor det tidligere sto «bror», står det nå «bror og søster». Et kjønnsinkluderende språk er nok nærmere hensikten med budskapene, men det har vært utfordrende for noen.  En annen diskusjon har vært at Ordet i Joh 1,14 ikke lenger «ble menneske». Nå har man gått tilbake mot det som sto i 1930-oversettelsen: «Ordet ble kjød», men tatt konsekvensen av at språket i dag har forandret «kjød» til «kjøtt». Teologisk blir det da enda tydeligere at Gud ble menneske som oss, men mange synes «kjød» har flere dimensjoner i seg og ble ikke begeistret over endringen. Det samme gjelder andre endringer man har foretatt.

Og slik vil det alltid bli. Oversettelser vil alltid bli et kompromiss. Men målet med både 2011 og revisjonen nå i 2024, har vært å komme så nær originalspråket som mulig. Noe som alltid er vanskelig fordi språkene er så forskjellige.

Katolsk kanon

Denne gang har man for første gang også utgitt en egen bibel med katolsk kanon. Det vil si at man har inkludert de apokryfiske skriftene der de finner sin plass i Bibelen. Protestantiske bibler har ikke med disse skriftene, men katolikkene har alltid fått dem med seg.

Det er bare å gratulere Bibelselskapet for nok et strålende arbeid for at vi skal få Guds ord tilgjengelig på vårt eget språk. Så gjenstår det å se hvor glad vi blir i Bibel 2024 i forhold til dem vi er vant til!

Tilbake til nyhetsarkiv