Meny
Lukk
Ny rekord for Hjelpeaksjon 2020. Fra venstre: Økonomisjef i ADRA Danilo Avileis, Gry Haugen, Britt Celine Oldebråten og regnskapsfører i Adventistkirken DNU, Elva Lind Thorsteinsdottir.
Foto: Silja Leknes/ADRA

Ny rekord for Hjelpeaksjon i 2020

3,96 millioner kroner.

«Overraskende og svært gledelig,» sier generalsekretær Birgit Philipsen i ADRA. «En Hjelpeaksjonsrekord i annerledesåret 2020 var absolutt bedre enn vi forventet.»

I mars 2020 stengte Norge ned for første gang i pandemitiden. ADRA var i prosess med å lage materiellet til Hjelpeaksjonen og hadde laget budsjetter som inkluderte penger fra Hjelpeaksjonen slik det ville sett ut i et normalår. Hva kom til å skje nå? Bekymringen var høyst reell.

Tilbake til skolen
Temaet for Hjelpeaksjonen «Tilbake til skolen», gjaldt plutselig ikke bare barna som har vokst opp i krigen i Sør-Sudan. Nå var det å komme tilbake til skolen noe som angikk våre egne barn. Vi kunne relatere litt til hvordan livet ville være – om ikke barna skulle fortsette å gå på skolen. Nå var det mange som tok inn over seg hvor viktig det er at barn får oppleve en normal hverdag med lek, læring og samspill med andre.

«Vi fikk en følelsen av at folk tenkte: Nå, når det er så kritisk som det er, skal vi engasjere oss. Nå er Hjelpeaksjon viktigere enn noen gang,» sier Birgit i ADRA.

Kun to av adventistskolene kunne gå fra dør til dør, så det var bekymringsfullt. Noen menigheter fikk nei fra sin kommunelege til bøsseinnsamling. Men allerede fra august begynte tallene å strømme inn. Menighetene begynte å finne på ting: Nye metoder. Ny kreativitet. Folk ga selv. De skolene som ikke kunne gå – kunne gjøre mye annet. HappyHand i Moss ga to måneders overskudd. Et arrangement som ble direktesendt fra Mjøndalen i november inspirerte mange til å gi ekstra.

Ny rekord
Så er altså regnskapet for Hjelpeaksjon 2020 i havn: Kr 3 958 460,20

TAKK
Vi takker Gud, først og fremst: Han som gir oss ressurser å forvalte – og som gir oss så mye glede av å gi. Sånn har han skapt oss.

ADRA vil også takke deg, du som leser dette. Takk for at du er en viktig brikke i arbeidet for å hjelpe sårbare barn i flere av verdens aller fattigste land til å få utdannelse. Vi kan ikke gjøre noen ting uten deg og ditt samarbeid.

ADRA vil også takke våre partnere i sør. Alt er takket være at de utretter et arbeid med kvalitet og integritet hver dag i felt.

Tilbake til nyhetsarkiv