Lukk
Ann-Helen Fjellberg (t.v.) og Elena Petre blir henholdsvis rektor og inspektør ved Rosendal skole til høsten.
Foto: Rosendal skole

Ny rektor og inspektør ved Rosendal skole

Ann-Helen Fjellberg blir Rosendal skoles nye rektor fra høsten. Det har skolens styre nettopp besluttet. Med seg i skolens ledelse får hun Elena Petre som inspektør.

Fjellberg har hele 27 års fartstid i det norske skolesystemet. De siste seks årene ved Sauar Friskole i Midt-Telemark. Hun har et sterkt engasjement for adventistutdanning og har stor tro på at våre skolers særegenheter vil bli stadig viktigere i årene som kommer.

Det forteller skolens styreleder, Lasse Stølen, i en kunngjøring om ansettelsene.

Fra 1. august blir Elena Petre inspektør ved Adventistkirkens skole i Mjøndalen. Hun har arbeidet på Rosendal skole i 10 år og underviser for tiden i spansk, engelsk og mat og helse. Adventistutdanning har en viktig plass i hjertet hennes. Gjennom sin egen skolegang har hun opplevd forskjellen mellom en offentlig skole og en menighetsskole. Hennes største motivasjon er å bidra til å skape det samme trygge, inkluderende læringsmiljøet som hun selv satte så pris på i en kristen skole.

Nyansettelsene kommer som resultat av at Grethe T. Johansen gir seg som rektor og blir pensjonist. Nancy Häggblad har vært skolens inspektør. Hun går også over i pensjonistenes rekker når dette skoleåret er over. De to har vært et aktivt lederteam for skolen i en årrekke.

Skolens styre takker de to for strålende innsats gjennom mange år.

– Vi ønsker Ann-Helen hjertelig velkommen til skolen vår i Mjøndalen. Vi tror at hun og Elena, som allerede er godt etablert på skolen, vil bli et friskt og omsorgsfullt team til glede for hele skolefamilien, sier Lasse Stølen.

Tilbake til nyhetsarkiv