Meny
Lukk
Statsråd Kjell Ingolf Ropstad gir ny sjanse til de trossamfunnene som ikke hadde søkt om statstilskudd i rett tid. Her er Ropstad under Arendalsuka.
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS.

Ny sjanse for trossamfunn som glemte tidsfristen

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad har bestemt at de kirkesamfunnene som ikke leverte krav om statstilskudd i rett tid 1. mars, likevel skal få behandlet sakene.

Barne- og familiedepartementet gir om lag 60 trossamfunn som ikke leverte krav om statstilskudd rettidig, en ny mulighet. Dette var gladnyheten fra departementet 12. august, på første dag i Arendalsuka.

– Dette har vært en krevende og viktig sak å gå grundig inn i, sier Ropstad, som forteller at det er de spesielle omstendighetene rundt årets tildeling som gjør at departementet åpner for å behandle kravene fra de kirkesamfunnene som leverte kraven for sent og for dem som unnlot å sende inn krav fordi tidsfristen var passert.

– Det er totaliteten i de spesielle omstendighetene i år, som gjør at departementet har kommet til denne konklusjonen, sier Ropstad i en kommentar under Arendalsuka. Han trekker fram de nye fylkeskonstellasjonene som skapte usikkerhet om hvor kravet skulle sendes, ulik praksis rund informasjonen trossamfunnene har fått i tillegg til at det ikke ble sendt ut noen påminnelse i år. Departementet har bedt Fylkesmennene om å gi en tre ukers frist for å sende inn kravet om statstilskudd for i år.

Det er en forutsetning at et trossamfunn får innvilget statstilskudd for å kunne få kommunalt tilskudd. Av den grunn ville bortfall av stats- og kommunetilskudd i år bety et inntektstap på om lag fem millioner kroner for Syvendedags Adventistkirken.

Dag Nygård, spesialrådgiver i Norges Kristne Råd, er veldig fornøyd med den løsningen saken har fått. Nygård har samordnet klage og ankesakene på vegne av flere kirkesamfunn. Han påpeker at det ikke er korrekt å snakke om dette som en søknad om tilskudd.

– Kirkesamfunnene skal sende inn et krav om utbetaling av statstilskudd og det kravet skal oppfylle bestemte formalia, sier Nygård.

Økonomisjef Jóhann E. Jóhannsson er naturligvis svært lettet over beslutningen i departementet. Han sendte i går ut informasjon til tillitsvalgte i Adventistkirkens lokale menigheter om den nye utviklingen i saken. Jóhannsson er takknemlig for at denne spesielle saken løses på en god måte.

Tilbake til nyhetsarkiv