Lukk
Kvinner i Nigeria som snakker Okun-språket gleder seg over at de nå har Bibelen på sitt eget språk.
Foto: Det Nigerianske Bibelselskap

Nye bibeloversettelser til 723 millioner

100 millioner mennesker fikk sin første bibeloversettelse i 2022.

I 2022 fikk 100 millioner den aller første bibeloversettelsen på sitt språk. Det viser statistikk som De forente bibelselskaper (UBS) nylig har lagt fram for virksomheten.

Statistikken viser at nettverket av bibelselskap i verden ferdigstilte oversettelser på 57 nye språk i 2022. Av disse var det 38 språk som fikk en mindre del av Bibelen, den komplette Bibelen ble ferdigstilt på 14 språk, mens det Nye Testamente ble utgitt for første gang på 5 nye språk.

Av dem som for første gang fikk hele Bibelen på sitt hjertespråk var 5 millioner Etiopiere som snakker Arsi Oromo. I Indonesia fikk en folkegruppe som teller om lag 6.000 personer hele Bibelen for første gang på en dialekt av Sangir som heter Taghulandang.

Tày-folket i Vietnam teller 1,8 millioner personer og er landets nest største folkegruppe. Disse bor spredt over landets 63 provinser og byer. Behovet for en Tày bibel for kristne i denne folkegruppen var stort. Mot slutten av 2022 ble de kristnes bønner om deres egen bibeloversettelse, oppfylt, da den komplette Bibelen på Tày ble utgitt.

Her hjemme gleder vi oss over at de om lag 2000 personene i Sverige og Norge som snakker Lulesamisk, for første gang fikk en bibeldel på sitt eget språk.

Ny bibeloversettelse på rekordtid

I Nigeria har Bibelselskapet satt en aldri så liten rekord. Der har de dyktige bibeloversetterne klart å ferdigstille oversettelsen av hele Bibelen til Okun på bare fem år. Den tidligere rekorden var på 11 år da oversettelsen til Igala ble fullført. Under innvielsesgudstjenesten for den nye Okun oversettelsen oppfordret formannen for Det Nigerianske Bibelselskapet, biskop Timothy Banwo, alle som bruker språket, til å lese Bibelen regelmessig.

Mangler Bibelen på sitt språk

Til tross for bibelselskapenes iherdige arbeid, mangler mange folkegrupper fremdeles Bibelen på sitt språk. Så mange som 1,5 milliarder mennesker har ikke en komplett bibeloversettelse på sitt språk.

På den annen side har oversettelsene fra bibelselskapene og andre organisasjoner ført til at hele Bibelen er oversatt til 733 språk som snakkes av 5,9 milliarder mennesker. Til tross for dette, gjenstår et enormt arbeid. Så mange som 3776 språk (51 % av verdens språk) har ingen del av Bibelen oversatt.

Målet til De forente bibelselskaper er å ferdigstille bibeloversettelser på 1200 språk innen 2038.

Grafikken viser hvor mange som ennå ikke har Bibelen på sitt hjertespråk. Kilde: ProgressBibleTM (January 2023) via UBS. Tall for antall språkbrukere er basert på de beste tilgjengelige dataene. Når disse avrundes blir totalen 7,4 milliarder – mindre enn verdens befolkning på over 8 milliarder mennesker.

Tilbake til nyhetsarkiv