Lukk
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

Nye læreplaner på beddingen

Myndighetene forventer at adventistskolene skiller seg ut. Derfor var den nye læreplanen og skolenes egne tillegg til den i fokus på rektormøtet i april.

Tre til fire ganger i året møtes rektorene på adventistskolene for å koordinere felles aktiviteter, dele utfordringer og gleder, og samtale om utviklingsarbeid. Mandag 8. april var rektorene sammen i Adventistkirken Betel. Det viktigste temaet på dette møtet var fagfornyelsen i norsk skole.

Det er vedtatt en ny offentlig overordnet læreplan, den skal iverksettes sammen med nye fagplaner i august 2020. Adventistskolene er godkjent som religiøse alternativ etter friskoleloven, og derfor forventer myndighetene at innholdet i Adventistskolene skiller seg fra innholdet i den offentlige skolen. Denne forskjellen synliggjøres blant annet i læreplanene. Adventistskolene har derfor begynt arbeidet med å skrive nye tillegg til den offentlige læreplanen som skal godkjennes av utdanningsdirektoratet. Når det gjelder kristendomsfaget har man begynt å skrive en helt egen læreplan.

Heldigvis trenger de ikke å gjøre alt alene. Det er mange kristne friskoler i Norge, og som alle adventistskolene, er de fleste organisert i Kristne friskolers forbund (KFF). Det er godt å kunne stå sammen i møte med myndighetene. I læreplanarbeidet samarbeides det derfor med de andre kristne friskolene gjennom KFF.

Rektorene og skolestyrelederne anbefalte for DNUs styre at de vedtok KFFs forslag til overordnet læreplan med noen mindre endringer. Forslaget er vedtatt og læreplanen er nå søkt godkjent. Når det gjelder tilleggene til fagplanene har skolene startet et tenkearbeid, men man venter med å skrive formuleringer til de offentlige fagplanene er endelig vedtatt i begynnelsen av november. Da blir det fokus på synliggjøringstillegg i alle fag, og kristendomsplanen, før innsendingsfristen 1. februar.

På rektormøtet denne gangen var det ekstra hyggelig å høre om forskjellige aktiviteter i forbindelse med at fire skoler er i jubileumsår. Tyrifjord videregående skole er i sitt sekstiende skoleår. Rosendal (Mjøndalen), Nidelven (Trondheim) og Vatneli (Sandnes) er alle i sitt førtiende skoleår. Det er flott å tenke på at Gud har velsignet skolene våre gjennom mange år og at Adventistkirken regnes som en seriøs aktør blant friskolene.

Tilbake til nyhetsarkiv