Meny
Lukk
Generalkonferansens formann oppfordret til å delta i menighetens misjonsoppdrag, da han talte under sabbatsgudstjenesten ved kirkens hovedkvarter i forbindelse med Generalkonferansens styremøte (Annual Council).
Foto: Lucas Cardino/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

Nytt fokus på misjon

Wilson med sterk appell til å være engasjert i kirkens misjonsoppdrag.

Syvendedagsadventister er kalt til misjon på en spesiell måte, sa Generalkonferansens president Ted N. C. Wilson da han innledet sin årlige tale på 2023 Annual Council i Silver Spring, Maryland, 7. oktober. Det er et oppdrag som innebærer å dele de tre englenes budskap for endetiden med Den hellige ånds kraft, slik det er beskrevet i Åpenbaringen 14.

«Gud forteller oss mange steder i sitt ord at vi er utvalgt», sa Wilson. «For et privilegium å bli kalt og utvalgt av Gud til å gi den siste advarsel til en verden som går fortapt.»

Misjon er selve eksistensberettigelsen til Syvendedags Adventistkirken, understreket Wilson, og påpekte at 2023 markerer «160-årsjubileet for opprettelsen av Generalkonferansen og 150-årsjubileet neste år for kirkens formelle misjonstjeneste». Han la til: «Siden den gang har kirken vokst eksponentielt globalt, med misjonærer som reiser fra alle steder til alle steder. Guds globale arbeid blomstrer fordi vi er utvalgt til misjon. Ingenting kan stoppe Guds misjon.»

Misjonen blir forstyrret

Wilson minnet de hundrevis av medlemmene av Generalkonferansens styre som hørte på, og de mange andre som fulgte med på nettet, om at djevelen gjør alt for å hindre kirkens misjon, blant annet gjennom vold, fiendtlige miljøer, forfølgelse, motløshet, forvirring, intern krangel, distraksjoner og falske læresetninger, blant mange andre angrep mot Guds folk.

«Disse forvirrende forstyrrelsene har en tendens til å avspore oss fra oppdraget Gud har betrodd Syvendedags Adventistkirken», sa han.

I løpet av de neste minuttene listet Wilson opp noen av disse forvirrende forstyrrelsene.

For det første viste han til manglende forståelse av Bibelen og hvordan den skal tolkes, og til og med en viss motstand mot Guds ord. «Syvendedags Adventistkirken holder fast ved Bibelens troverdighet og autoriteten til Guds ord. Den hellige Bibelen er relevant for alle mennesker overalt og til alle tider», understreket Wilson. «Ikke la dere påvirke av dem, som ignorerer, eller ikke verdsetter Guds ord.»

Wilson refererte deretter til forvirring og feilinformasjon om guddommen. «Syvendedagsadventister tror at det finnes én Gud, og at denne ene Gud er tre evige personer som arbeider sammen i enhet.»

Han nevnte også forvirring rundt gudstjenesten, misforståelser om den bibelske skapelsen og syvendedags-sabbaten, og noen av de falske læresetningene som er i omløp. Han rettet søkelyset mot dem som fremstiller kjærlighet til Gud som det motsatte av from oppførsel. «Disse falske læresetningene er svært farlige og bør ikke godtas, siden de ødelegger hele forståelsen av Kristi rettferdiggjørende og helliggjørende rettferdighet.»

I den neste delen av talen nevnte Wilson dem som ser ut til å ha mistet følelsen av at det haster i adventbevegelsen. «Tanken på Kristi gjenkomst bør gjennomsyre alle aspekter av syvendedagsadventistenes liv», understreket han. «Vi lever i endetiden. La oss leve med en følelse av at det haster, slik at Den hellige ånd kan virke gjennom hver enkelt av oss.»

I forbindelse med dette nevnte Wilson tapet av identitet som Guds restmenighet. «Ikke bli forvirret med hensyn til hvem syvendedagsadventistene er.» Vi er Guds spesielle sendebud og hans restmenighet. «Ikke tillat at misjonsoppgaven sklir bor i våre kirkelige enheter og institusjoner, noe som fører til tap av identitet», ba han.

I den neste delen av Wilsons preken tok han for seg falske beskyldninger om kirkens forhold til økumenikk. «Ingenting kan kompromittere vår bibelske forståelse av sannheten, og ingenting vil gjøre det.» Han nevnte også utfordringer mot kirkens autoritet «Vi er kalt til å stå sammen. La oss ikke skli inn i kongregasjonalisme.» Han snakket videre om misforståelser om profetiens Ånd i Ellen G. Whites liv og virke. «Jeg oppfordrer dere til å ha en sterk forpliktelse til å lese Guds ord og profetiens Ånd og følge Guds instruksjoner for Hans siste-dagers menighet.»

Han nevnte også mangelen på forståelse for den sanne betydningen av sabbaten den syvende dag som Guds tegn på skapelse og forløsning, forvirring rundt de dødes tilstand og latterliggjøring av adventistenes forståelse av de siste dagers profetiske hendelser. «Ikke la dere lure til å tro at det finnes andre forklaringer på endetidens hendelser enn den som er vist gjennom Daniel, Matteus og Johannes’ åpenbaring og boken Mot historiens klimaks«, sa Wilson. «Les de bibelske profetiene og boken Mot historiens klimaks, og du vil bli styrket i din forståelse av endetidens hendelser.»

Til slutt viste Wilson til manglende entusiasme for direkte personlig og offentlig evangelisering. «Personlig og offentlig evangelisering er livsnerven i adventbevegelsen.» Han uttrykte også bekymring for nøytraliseringen av betydningen av en personlig kristen livsstil. «Forbli trofaste mot Guds påbud om å leve en ren og enkel livsstil som et vitnesbyrd for verden», sa han.

Gud har kontrollen

Samtidig som Wilson oppfordret tilhørerne til å «motstå fristelser fra falske lærere til å avvike fra vår bibelske tro og vårt himmelske oppdrag», gjorde han det klart at Gud står over enhver utfordring vi måtte møte.

«Uavhengig av de forvirrende avbruddene i misjonen, har Gud full kontroll over Syvendedags Adventistkirkens skjebne og forkynnelsen av adventbudskapet», understreket Wilson. «Til tross for fremtidige angrep på kirkens misjon, vil Gud føre sin restmenighet frem til sin gjenkomst. Uavhengig av at noen glipper fra bibelsk tro og praksis, uavhengig av rystelser, leder Gud sitt endelige oppdrag, som ikke vil mislykkes til tross for angrepene innenfra og utenfra.»

Viktige merkedager

På bakgrunn av dette, og mens kirkelederne setter søkelys på 160-årsjubileet for selve generalkonferansen, understreket Wilson at det er et relevant tidspunkt å huske på at Gud har utvalgt oss til å gi det siste ropet før hans gjenkomst. «Ved Guds nåde kommer vi ikke til å feire mange flere jubileer på denne jorden», sa han.

Samtidig forbereder kirkesamfunnet seg på å markere at det i 2024 er 150 år siden den første misjonæren ble sendt ut, John Nevins Andrews, som sammen med sin sønn og datter reiste til Sveits 15. september 1874.

Til ære for denne milepælen og for «nytt fokus på misjon», kunngjorde Wilson at en familie ville bli sendt som misjonærer til Sveits, akkurat som Andrews gjorde for nesten 150 år siden. I en kort seremoni marsjerte familien gjennom auditoriet ved Generalkonferansens hovedkontor for en spesiell innvielsesbønn.

Wilson avsluttet med å oppfordre til en fordobling av misjonsinnsatsen. «Nå er tiden inne for større misjonsinnsats lokalt og globalt. Nå er tiden inne for å følge Kristi måte å evangelisere på», sa han. «La oss lindre lidelse og undervise om Kristi rettferdighet ved å engasjere oss i en omfattende misjonsinnsats, for vi er kalt til misjon!»

Tilbake til nyhetsarkiv