Meny
Lukk
Adventistkirken internasjonalt har utviklet nytt undervisningsmateriell for barnesabbatsskolen. Materiellet blir lansert fra 2025. Dette er en av illustrasjonene som brukes. Illustrasjon: Adventistkirken.

Nytt sabbatsskolemateriell for barn

Nåde, personlighetsutvikling og misjon vektlegges i nytt pensum.

Adventistkirken internasjonalt arbeider med et nytt pensum for bibelundervisning for barn og unge. Materiellet vil bli tilgjengelig for sju forskjellige aldersklasser.

– Det har vært et mål for oss å hjelpe barna til å lære å stole på Jesus og at de får Bibelens historier inn i sine egne liv, sa Nina Atcheson, prosjektleder for det nye materiellet, da hun informerte om arbeidet.

Atcheson er ansatt i Generalkonferansens sabbatsskoleavdeling og leder utviklingsarbeidet med det nye materiellet som på engelsk kalles «Alive in Jesus». Hun ga en omfattende orientering om både innholdet i de nye sabbatsskoleleksene og prosessen med innholdet i sin presentasjon den 8. oktober i år under Generalkonferansens styremøte. Styremøtet som på engelsk går under betegnelsen «Annual Council» foregikk ved kirkens hovedkontor i Silver Spring i Maryland fra 5.-11. oktober og samlet omkring 350 styremedlemmer fra hele verden.

Atcheson kalte arbeidet for et kjempeprosjekt og mente det var på høy tid å få nytt materiell på plass. Det er tjue år siden Adventistkirken forrige gang lanserte nytt undervisningsmateriell for barn. Den gangen ble GraceLink-materiellet som benyttes nå, publisert.

Nåde, personlighetsutvikling og misjon

Det er selvsagt at Bibelen er fundamentet for hele pensumet som nå utvikles for barn og ungdom. Måten bibelhistoriene brukes, er tilpasset de enkelte aldersgruppene. I dette arbeidet har utviklerne ønsket å fremheve tre temaområder. Disse temaene finnes i samtlige lekser.

Først og fremst nåde. Alle barn skal skjønne at Gud godtar dem slik de er.

– Hver lekse viser barna at Jesus elsker dem personlig, sa Atcheson.

For det andre personlighetsutvikling, eller karakterbygging. Det faktum at Jesus elsker oss er fundamentet for at Gud også ønsker å hjelpe oss til vekst og utvikling.

Det tredje temaområdet er misjon. – Når vi lever i et tett forhold til Jesus, vil vi naturlig ønske at andre også skal få oppleve dette forholdet. Det gir barna en forståelse for at de også kan være med i misjonsoppdraget, forklarte Atcheson.

Disse tre temaene behandles forskjellig på de forskjellige aldersnivåene, men i samtlige lekser er disse tre temaene med.

Innspill fra hele verden

Under arbeidet med undervisningsmateriellet har Generalkonferansens sabbatsskoleavdeling tatt med innspill fra hele verden. Et av ønskene som har kommet tydelig fram i senere år, er at sabbatsskolelærere og foreldre ønsker seg mer dybde i materiellet.

Et annet viktig innspill har vært at bibelhistoriene blir presentert i en kronologisk rekkefølge, slik at barna får en forståelse hvor i den store fortellingen de enkelte historiene hører hjemme. Man har også tatt høyde for at undervisningsmateriellet skal gi barna en grunnleggende forståelse for menighetens læresetninger, eller grunnleggende trospunkter.

Foreldre har også ønsket seg materiell som kan brukes slik at det er avsnitt man kan lese hjemme hver dag, og at det skal være enkelt for foreldre å involvere seg i barnas trosopplæring og bruke materiellet i familieandakter.

Nytt nivå for nyfødte

Denne gangen lager sabbatsskoleavdelingen materiell for nyfødte, 0-12 måneder gamle. Dette materiellet er for foreldrene, slik at de kan gi sine nyfødte impulser med åndelig innhold fra de første ukene. I tillegg er det ressurser for nybakte foreldre om hvordan de best kan legge til rette for å sunn åndelig vekst for sitt nye barn.

Dette dreier seg om å synge for barnet og fortelle for det. På nivået for de aller yngste er det en stor grad av repetisjon.

I materiellet for barn fra 1-3 år blir det nå presentert en ny fortelling hver uke, i motsetning til en fortelling hver måned, slik GraceLink-materiellet som brukes nå, har. I de neste to alderssegmentene, 4-6 og 7-9 blir det en historie per dag. Disse to segmentene har parallelle historier. På den måten er det lett for mindre menigheter å undervise disse to gruppene samtidig.

I segmentene for aldergruppene 10-12, 13-14 og 15-18 følger leksene en femårig syklus og følger bibelhistoriene fra skapelsen til løftene om en ny himmel og ny jord. Inkludert i disse leksene finner man også læringsstoff om profetier og Adventistkirkens historie.

For den eldste aldersgruppen går materiellet i dybden på aktuelle tema og stoffet presenteres på en interaktiv måte.

Til alle leksene er det utviklet lærerveiledning med mye materiell.

Pilotprosjekt vinteren 2023

Prosjektgruppen ønsket å finne ut om man oppnår de uttrykte målene med undervisningsmateriellet. Derfor ble det gjennomført et testkvartal i 55 menigheter. Alle de 13 verdensdivisjonene var representert i disse testmenighetene. Pilotprosjektet ble gjennomført på 18 forskjellige språk.

Fra dem som deltok i pilotprosjektet, fikk utviklerne 826 tilbakemeldinger. Av disse tilbakemeldingene sa 95 % at pensumet var godt presentert.

«Jeg er mor til en tenåring og er ennå ikke blitt adventist, men sønnen min likte disse leksene godt», skrev en mor fra Sør-Afrika.

Hele veien i løpet av utviklingsperioden har Generalkonferansens sabbatsskoleavdeling fått innspill fra pastorer, barne- og ungdomsledere og teologer.

Nydelig grafikk

Leksene kommer med nydelige illustrasjoner. Det visuelle er veldig viktig for barn, særlig for dem som ennå ikke kan lese. Utviklerne har derfor brukt kunstnere som har skapt naturtro bilder som er tro mot bibelen og den historiske samtiden. Barna som fremstilles, illustrerer barn fra hele verden og i forskjellige situasjoner.

Grafikken er moderne med en nærmest fotografisk realisme og tro til Bibelen. Utviklerne har da også fått svært gode tilbakemeldinger på både kvaliteten i illustrasjonene og den betydningsfulle plassen grafikken har. Det er klart at utviklerne har tatt høyde for at leksene skal kommunisere til generasjoner som er svært visuelt orienterte.

Dette er en av sidene i «Alive in Jesus», det nye undervisningsmateriellet for barn. Illustrasjon: Adventistkirken.

Lansering begynner i 2025

Lanseringen av det nye undervisningsmateriellet for barnesabbatsskolen vil begynne å bli lansert fra 2025 og fortsette de neste fire årene.

Atcheson oppfordret ledere i Adventistkirken rundt om i verden å sørge for at hvert eneste barn i menighetene våre får tilgang til dette materiellet.

Unionsleder Victor Marley, som er medlem av Generalkonferansens styre i likhet med alle unionsledere i verden, var raskt framme ved mikrofonen og takket for det arbeidet som var gjort med det nye «Alive in Jesus»-materiellet. Han spurte om det fra Generalkonferansens side ville bli gitt finansiell støtte til oversettelse. Dessverre er det ikke noen plan for det.

Det betyr at menigheten har både en svært viktig og kostnadskrevende oppgave med å sørge for å få materiellet oversatt og utgitt på norsk.

Harald Giesebrecht i unionens barne- og ungdomsavdeling har blitt inkludert i en responsgruppe for noen av leksene.

– Ut fra det jeg har sett, er jeg veldig begeistret. Materiellet er veldig gjennomtenkt, og det at de har søkt tilbakemelding fra hele verden, er tillitvekkende, sier Giesebrecht.

Tilbake til nyhetsarkiv