Meny
Lukk
Vårin Brocher Næss er førsteårselev. "Jeg fikk høre at miljøet var så bra og at lærerne var gode og brydde seg om elevene."
Foto: Widar Ursett/ADAMS.

Økende elevtall på Tyrifjord videregående skole

Flere elementer bidrar til at skolen opplever medvind.

Adventistkirkens videregående skole, Tyrifjord videregående skole (TVS) på Røyse, nær Hønefoss, kan vise til hyggelige statistikker om dagen. Få dager inn i det nye skoleåret er det klart at de får flere elever enn de har budsjettert med. Prognosen var på 185 elever, men tilstrømmingen har så langt stoppet på 192, der 107 av dem bor på internatene.

Sosiale medier

Suksesshistorier krydrer tilværelsen, men det blir ordentlig spennende når man forstår hvordan suksessen kan gjentas over tid. Og Styrkår Dramstad, rektor ved TVS, mener han vet hva de har lykkes mer med i år enn før.

– I år har vi jobbet mer aktivt med å presentere oss på Internett og på sosiale medier, som Facebook og Instagram. Det er jo viktig å være der målgruppen befinner seg.

Facebook-siden til TVS, bærer også preg av at både elever og lærere trives sammen, og har mye moro på skolen. Samtidig er skolens webside oversiktlig og lett å ta seg gjennom. Både Facebook-siden og den vanlige websiden er godt etablert, men Instagram er en helt ny kanal for skolen, som de har satset ekstra mye på.

Tradisjonell markedsføring

Men Dramstad presiserer at de har gjort alle de vanlige tingene også.

– I tillegg til postinger på Facebook og Instagram, har vi besøkt skoler og menigheter, og annonsert i ulike fora. Gjennom tradisjonell markedsføring treffer vi foreldrene.

Økonomisk uttelling

Morten Fjelmberg, økonomileder på skolen, er rask til å understreke at elevtallet kan svinge kraftig på begynnelsen av skoleåret. Det tallet de opererer med i skrivende stund kan endre seg litt lenger ned ad veien.

– Antall elever kan ende på et høyere tall – eller gå ned… Likevel synes tallet å ha satt seg ganske godt. 1. oktober er telledato, da vi oppgir antall elever til myndighetene; så inntil da får vi være litt forsiktige med å konkludere.

– Trenden de siste årene har vært fulle påbygningsklasser med opp mot 27 elever. De to siste årene har vi imidlertid hatt henholdsvis 11 og 14 elever.

Fjelmberg er likevel klar på at de opplever en oppgang i forhold til budsjettet. Med 188 elever av såkalte heltidsekvivalenter, er det en moderat oppgang på 3 elever over budsjettet. Men økonomisk teller hver elev mye.

– Hver elev gir kr 120.000 i statstilskudd og skolepenger. Hvis du ganger det med tre heltidsekvivalenter, betyr det kr 360.000 mer enn vi hadde regnet med.

God omtale

Som førsteklassing, er Vårin Brocher Næss ny av året, men om hun representerer en av de ekstra tre heltidsekvivalente elevene er helt uinteressant. Det er imidlertid hverken sosiale medier eller klassisk markedsføring som har påvirket hennes valg. Hennes storebror gikk ut av tredje i fjor, og hun har en storesøster som går i tredje i år. Deres historier og positive omtale overtalte henne til å velge TVS selv, og bekrefter selvsagt alle påstander om at god omtale er den beste reklamen.

– De snakket om det gode miljøet her, og at lærerne var gode og brydde seg om elevene.

I tillegg fristet volleyball, fotball og mulighet for uteliv i naturen rundt skolen. Det hjalp også at hun kjente andre som gikk på skolen, og at hun fikk med seg noen hun kjente fra ungdomsskolen.

– At dette er en kristen skole er positivt fordi man lærer å se livet fra flere synsvinkler.

Så der har vi det: En skole som er aktiv på sosiale medier, dyktig på klassisk markedsføring, og gjenstand for positiv omtale, omsetter sine muligheter til flere elever.

Tilbake til nyhetsarkiv