Meny
Lukk
Vaksinasjon mot Covid-19 er et av de viktigste tiltakene for å få bukt med viruspandemien. Vi må fortsatt sørge for å vaske hender, holde avstand og begrense antall nærkontakter.
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Pandemien er ikke over

Vi tar samfunnsansvar.

Håndvask, avstand, færre kontakter og vaksine er fremdeles de viktige tiltakene.

Etter 18 måneder med koronatiltak er mange lei av situasjonen, men med høye smittetall de siste ukene må alle fortsatt være med å ta ansvar for å begrense smitten. For syvendedagsadventister har det alltid vært viktig med forebyggende arbeid på helsefronten. Det skal vi fortsette med.

Med det høye smittetrykket må vi fortsette med de viktigste tiltakene for å begrense smitten: Vaske hender, holde avstand, begrense antall nærkontakter og ta vaksine. Det kan være fristende å tenke at pandemien er over. Det er den åpenbart ikke.

I det siste har vi opplevd smitte i menighetssammenheng. Heldigvis har det ikke blitt til utbrudd, men vi blir likevel minnet om at smitten kan finnes der vi minst venter det.

Aldri opplevd maken

Kristin Molstad Andresen er leder for koronakontoret i Ringerike kommune. Sammen med kollegene har hun travle dager med å sørge for å teste alle som trenger det, og vaksinere befolkningen.

Andresen minner om at den varianten vi har nå, er veldig mye mer smittsom enn viruset vi hadde tidligere. Mange barn, helt ned i barneskolen, kan bli smittet i løpet av noen dager.

– Vi har ikke opplevd maken til det vi ser nå. Den eneste sjansen vi har til å komme oss ut av pandemien, er å bli vaksinert, sier hun. Alle som kan, må ta denne vaksinen. Den beskytter riktig nok ikke helt, men den hindrer alvorlig sykdom, og det er viktig.

Hun skjønner at folk kanskje er litt lei av å høre det, men vi må fortsatt begrense antall nærkontakter.

Andresen berømmer den jobben norske helsemyndigheter har gjort i løpet av pandemien. Hun er takknemlig for at vi bor i et land der vi kan stole på myndighetene, og at de gjør grundige undersøkelser før tiltak iverksettes.

– Det undrer meg at noen mener å vite bedre enn Folkehelseinstituttet. Det er de som er ekspertene.

Vaksinekrav

Noen har stilt spørsmålstegn ved at det stilles krav til at man er vaksinert mot Covid-19 ved innreise til en del land eller for deltakelse på arrangementer. Vaksinekrav er ikke noe nytt. I mange år har en rekke land hatt krav om at dokumentasjon (i form av et internasjonalt vaksinesertifikat) på at man er vaksinert mot gulfeber før innreise til landet.

Det har vært argumentert med at vaksinekrav er en innskrenking av en persons frihet. Dr Richard H. Hart, president for Loma Linda University Health, skrev om vaksinekrav i nyhetsbrevet «Notes from the President» den 26. august. Artikkelen er senere publisert i Spectrum. I artikkelen nevner han andre forebyggende tiltak samfunnet har krav om, som påbudt bruk av hjelm og sikkerhetsbelte, og sammenligner vaksinekrav med røykeforbud på offentlig sted.

Så lenge tobakksrøyken bare skader deg selv, har du frihet til å røyke, men når det ble klart at passiv røyking også er skadelig, ble det forbud mot røyking på offentlig sted. «Hvis noen vil risikere helsen, og til og med livet, ved ikke å bli vaksinert, er det deres rett. Men når deres beslutning setter andre i fare, får spørsmålet en bredere folkehelsekonsekvens for oss alle», skriver Hart.

Å bidra til flokkimmunitet ved å ta Covid-19-vaksine, er en viktig måte syvendedagsadventister bidrar til å ta samfunnsansvar.

Tilbake til nyhetsarkiv