Lukk
På grunn av restriksjonene i forbindelse med koronapandemien er Adventistkirkens generalforsamlinger utsatt. Personvalgene er imidlertid gjennomført på bakgrunn av innstillingen fra valgnemndene.
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS.

Personvalgene gjennomført elektronisk

Adventistkirken i Norge har for første gang i historien gjennomført elektroniske personvalg.

Samtlige personer innstilt av distriktenes og unionens valgnemnder til embetsvalgte oppgaver, er valgt med klar margin. Det er klart etter at fristen for å delta i det elektroniske valget gikk ut ved midnatt 15. juni.

Valgdeltakelsen blant delegatene har vært høy. Det viser en sammenstilling av resultatene sammenlignet med valgdeltakelsen ved generalforsamlinger med fysisk frammøte. Av totalt 100 delegater ved Den norske unions generalforsamling i 2015 ble det avgitt 86 stemmer ved valg av unionsleder. I det elektroniske valget på unionsleder ble det avgitt 87 stemmer av 97 stemmeberettigede. Altså marginalt høyere antall avgitte stemmer. Det samme bildet gjelder de to andre i ledelsen av unionen og avdelingslederne. Avgitte stemmer har vært marginalt høyere i år.

For distriktenes vedkommende har den elektroniske valgdeltakelsen vært marginalt lavere enn andelen avgitte stemmer blant de delegatene som ble registrert til stede ved generalforsamlingene i 2015. Man må imidlertid ta med i betraktningen at det alltid er delegater som av forskjellige årsaker ikke kan møte. Derfor vil valgdeltakelse blant registrerte delegater alltid være høyere enn valgdeltakelse sammenlignet med totalt antall stemmeberettigede delegater.

Rapporten over resultatene av den elektroniske avstemningen laster du ned her.

Den norske union

Nordnorsk distrikt

Vestnorsk distrikt

Østnorsk distrikt

Victor Marley er veldig godt fornøyd med at den elektroniske avstemningen har gått så bra, og at ordningen har sterk støtte blant delegatene. Han har vært opptatt av å sikre at menighetens viktige arbeidsoppgaver ikke blir satt på pause på grunn av restriksjonene koronapandemien har ført til.

– Det er viktig at nye embetsvalgte kan komme i gang med sine oppgaver. Vi må ikke være passive og vente på endrede forhold rundt Covid-19. Menighetens arbeid må gå videre til tross for uvanlige omstendigheter.

Valgobservatørutvalget har fulgt prosessen tett. Utvalget har bestått av Atle Aluwini, Morten Fjelmberg, Anne-Siri Gustafsson, Anett Andersen, Linnea Helgesen.

Valgobservatørene har testet systemet for å kontrollere at alt fungerer slik det skal. Alt tyder på at systemet fungerer etter intensjonen. Observatørene har også sett til at det har vært samsvar mellom delegatlister og utsendte e-poster i systemet, for å sikre at alle delegater fikk tilsendt link til å gjennomføre avstemningen.

– Noen småfeil har vi avdekket underveis, så som feil e-postadresse til en delegat. Noen feil oppdaget vi i første runde der spørsmålet var om det skulle gjennomføres elektroniske valg, de ble rettet umiddelbart, sier Aluwini, som leder valgobservatørutvalget.

Han opplyser at utvalget vil levere fire separate rapporter, en for hver generalforsamling. Der vil alle avvik utvalget har oppdaget, bli dokumentert. En viktig del av de fire rapportene vil være resultatet av en spørreundersøkelse utvalget skal gjennomføres. Undersøkelsen med seks spørsmål om hvordan delegatene opplevde valgprosessen, sendes alle delegater torsdag 18. juni.

– Vi håper alle delegater vil ta seg tid til å svare på spørsmålene. Resultatet av denne undersøkelsen vil gi verdifull informasjon som kan være nyttig for generalforsamlingene som etter planen gjennomføres i løpet av september 2020, sier Aluwini.

Delegater eller andre som har relevant informasjon eller spørsmål, inviteres til å kontakte valgobservatørutvalget.

Man kan ringe eller sende e-post til utvalgets leder Atle Fonn Aluwini.

E-post: atle@adventistmission.no; mobil: 906 40 706.

Tilbake til nyhetsarkiv