Meny
Lukk
Foto: ThitareeSarmkasat/iStock

REDDET

Av ZOOM.

Sabbaten 10. april var det igjen tid for ungdomskonferansen REDDET. Men i år måtte det bli digitalt siden vi ikke kunne møtes. Etter et år med ZOOM-møter var flere usikre på hvor stor interessen for årets REDDET digital ville bli. Men med Harald Giesebrecht, David Asscherick og Vidar Hovden som talere og over 100 deltagere ble det en fantastisk arena for å dele tanker om årets tema «Må jeg gå i kirken for å være kristen?».

Det spørsmålet har vel blitt grundig besvart etter et år uten muligheten. Men hvorfor har vi da egentlig menigheten? Og hva ønsker vi å gjøre annerledes når vi snart igjen får møtes?

Under konferansen fikk vi mulighet til åpent og ærlig snakke om det som er bra, og utfordringene vi har som menighet, både innad og utad. Alle talerne tok opp relevante temaer i en tid hvor vi har en helt unik mulighet til å virkeliggjøre gode endringer når vi endelig igjen kan møtes ansikt til ansikt.

Noe av det jeg opplevde som hovedpoengene er at menigheten er et fellesskap der vi skal ta vare på hverandre og bygge hverandre opp. I møte med ikke-kristne skal vi huske at det ikke er vår jobb å frelse, men å være mennesker i Guds «PR-bransje» ved å leve livet som «awesome people» og på den måten bygge meningsfulle relasjoner med de menneskene vi møter.

Jeg er utrolig takknemlig for anledningen til å få se så mange flotte mennesker, høre inspirerende ord og ikke minst teste quizkunnskapene. Allerede nå gleder jeg meg til neste REDDET.

I likhet med Harald Gisebrecht ønsker jeg å avslutte med disse bibelversene om menigheten;

Elsk hverandre inderlig som søsken (Romerne 12:10; 13:8, 1 Peter 4:8)
Hils hverandre med et hellig kyss (Romerne 16:16 – 1 Kor 16:20; 1 Peter 5:14)
Ta derfor imot hverandre (Romerne 15:7)
Rettlede hverandre (Romerne 15:14)
Vent på hverandre (1 Korinterne 11:33)
Ha omsorg for hverandre (1 Korinterne 12:25)
Være stolte av hverandre (2 Korinterne 13:12)
Tjen hverandre i kjærlighet (Galaterne 5:13)
Bær byrdene for hverandre (Galaterne 6:2)
Bærer over med hverandre (Efeserne 4:2; Kolosserne 3:13)
Snakk sant til hverandre (Efeserne 4:25)
Være gode mot hverandre (Efeserne 4:32; 1 Tessaloniker 5:15)
Tilgi hverandre (Efeserne 4:32; Kolosserne 3:13)
Vær hverandre underordnet (Efeserne 5:21)
Undervis og rettled hverandre (Kolosserne 3:16)
La kjærligheten dere har til hverandre vokse seg sterk (1 Tessaloniker 3:12; 2 Tessaloniker 1:3)
Lære av Gud å elske hverandre (1 Tessaloniker 4:9)
Trøst og sett mot i hverandre (1 Tessaloniker 4:18)
Oppmuntre og oppbygge hverandre (1 Tessaloniker 5:11, Hebreerne 3:13)
Lev i fred med hverandre (1 Tessaloniker 5:15)
Ha omtanke for hverandre (Hebreerne 10:24)
Oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger (Hebreerne 10;24)
Bekjenn syndene for hverandre (Jakob 5:16)
Vær gjestfrie mot hverandre (1 Peter 4:9)
Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått (1 Peter 4:10)
Vær kledd i ydmykhet mot hverandre (1 Peter 5:5)
Vi skal elske hverandre (Johannes 3:11; 3:23; 4:7; 4:11-12; 2 Johannes 1:5)

Tilbake til nyhetsarkiv