Meny
Lukk
Foto: Pra-chid/iStock

Regjeringen letter på nedlukkingen av samfunnet

Adventistkirken med forsiktig respons.

Etter at regjeringen i en pressekonferanse på torsdag lettet på koronarestriksjonene, vil Adventistkirken åpne sine kirker. Det ble klart etter et ledermøte Adventistkirken hadde senere samme dag, og hvor leder for kirkens helseavdeling, Svanhild Stølen, og leder for skoleavdelingen, Nina Myrdal, la fram den praktiske kunnskapen som de lokale menighetene trenger for å ta imot besøk igjen.

Det vil glede mange som har sett fram til å reetablere det analoge kirkemiljøet. Flere kirker har også på kort varsel valgt å åpne for gudstjenestebesøk denne sabbaten.

På tross av lettelsene, vil kirkebesøket bære preg av strenge samværsregler og hygienerutiner som kirkegjengere må vende seg til å overholde i lang tid framover. Det blir ikke «kirke-som-før», da pandemien slett ikke er over, og den kollektive dugnaden for å verne om hverandre har høy prioritet.

Finn Eckhoff, kirkens organisasjonssekretær, er en av dem som synes at disse restriksjonslettelsene kommer for tidlig.

– Jeg er litt tilbakeholdende med å anbefale kirkesamvær allerede nå, da det er mye som må forberedes for å etablere utvidet lederansvar og nye hygieneregimer i lokale menigheter.

Forsiktighetskrav
De som har tenkt seg i kirken i morgen må være forberedt på omfattende begrensninger og forsiktighetsregler.

Kun 50 friske kirkegjengere slipper inn. Ikke 51. 51 er en for mye. Det er såpass strengt. Dette blir en utfordring for små menigheter også, selv om de kanskje ikke har fler enn 50 medlemmer. Når man kommer inn i kirken skal man nemlig oppholde seg minst en meter fra hverandre, selv om familiemedlemmer kan avvike dette. Det betyr at stoler og benker blir omplassert med den nødvendige avstand for å imøtekomme behovet for fysiske barrierer. De som har små forsamlinger i små lokaler kan derfor oppleve at ikke alle får plass. Om du har plass til 49 stykker i møtesalen etter ommøbleringen, må det siste medlemmet reise hjem igjen. Dette kan absolutt ikke fravikes.

Det er lenge siden trosfeller har sett hverandre, og den sterke ryggmargsrefleksen er å rekke ut hånden eller omfavne hverandre i gjensynsglede. Det er forbudt. All fysisk kontakt med hverandre er forbudt. Deretter skal man ikke ta på ting i rommet hvis man kan unngå det. Det blir heller ingen fellessang, fellesbespisning, kirkelunsj eller kirkekaffe.

Når gudstjenesten er over, skal stedet desinfiseres og rengjøres grundig. Man skal spesielt være nøye med håndtak, armlener, pc’er, teknisk utstyr, osv. De lokale menigheter må lage detaljerte sjekklister for hygiene og renhold.

På slutten av artikkelen vil du finne en rekke sjekklister og lenker som du kan besøke for å oppdatere deg på tiltak, regler og råd.

Det kan tenkes at denne redegjørelsen fremstår som svært restriktiv. Det er ønskelig at den oppfattes slik. Det må være slik.

Når det er sagt, skal vi glede oss over at myndighetene nå er klare til å åpne kirkene igjen. Det er godt å kunne bruke kirkene til det de er tenkt, og kirkegjengere vil få nok en bekreftelse på at fysisk og analogt fellesskap er bedre enn digitalt fellesskap.

På tross  av sin skepsis, er Eckhoff også utålmodig etter å restarte kirkene.

– Jeg håper at menigheten snart kan finne systemer for hvordan dette kan fungere både i små og store menigheter. Vi trenger å komme i gang med et vanlig menighetsliv så fort som mulig.

De kirker som nå åpner sine dører, gjør lurt i å fortsette med parallelle digitale gudstjenester. Fortsatt er det mange som av ulike grunner sitter hjemme i kirketiden. Koronakrisen har ikke pådyttet kirkene en digital nødløsning, men frammotivert en ny dimensjon av kirkelivet. Kirkene har på kort tid lært å bruke Internett til alt fra prekenoverføring via studiegrupper til barnearbeid, etc. Dette er positivt. Dersom vi «normaliserer» kirkelivet og glemmer det vi nå har lært, blir kirken fattigere. Kirken er langt større enn kirkerommet, og med digitale verktøy har vi nå lært at kirken kan nå ut til sine ytterste grenser med en effektivitet og nærhet vi ikke visste at vi hadde. Dette kan vi ikke parkere i normaltider, men utvikle videre.

De som kommer til kirken den 9. mai, vil oppleve det som blir den nye normaltilstand i lang tid framover. Noe av lederoppdraget for lokale pastorer og forstandere blir å fylle det «nye» samværet med gammeldags nestekjærlighet og fellesskapsforankring.

Sjekklister
Forslag til rengjøringsrutiner og sjekkliste for rengjøring i Adventistkirken, sist oppdatert 07.05.20 kl 23.00

Forslag til sjekkliste, aktiviteter for barn- og unge, sist oppdatert 07.05.20 kl. 23.00

Forslag til sjekkliste, aktiviteter_arrangementer i Adventistkirker, sist oppdatert 07.05.20, kl 23.00

Lenker
https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/vaner-som-forebygger-smitte

 

https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/vask-hendene-hold-avstand-hold-deg-hjemme-om-du-er-syk

 

https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/vaner-som-forebygger-smitte-i-skole-og-barnehage

 

https://nmr-assets.ams3.digitaloceanspaces.com/documents/Norsk-musikkrad-dok/Korona/Smittevernplakat_A4.pdf

 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/mal-bransjestandard/

 

https://norgeskristnerad.no/wp-content/uploads/2020/05/Smittevernveileder-NKR-Barn-og-Unge.pdf

 

https://norgeskristnerad.no/wp-content/uploads/2020/05/Smittevernveileder-NKR-Gudstjenester-og-kirkelige-handlinger.pdf

 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/

 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-rad-og-retningslinjer-for-arrangementer/id2700784/

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470

Tilbake til nyhetsarkiv